Štrkovisko Nitriansky Hrádok

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-3770-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Šurany - časť Nitriansky Hrádok. Štrkovisko Nitriansky Hrádok - 2-3770-1-1

Štrkovisko RT

Organizácia: MsO SRZ Nové Zámky

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-3940-1-1

Vodná plocha štrkoviska v meste Nové Zámky. Štrkovisko RT - 2-3940-1-1

Štrkovisko Staré Komjatice

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-3970-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Komjatice.

Štrkovisko Kamenica nad Hronom

Organizácia: MO SRZ Štúrovo

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-3410-1-2

Vodná plocha štrkoviska pri obci Kamenica nad Hronom.

Štrkovisko Kenderáš

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-3440-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri preložke Žitavy a staré štrkovisko. Štrkovisko Kenderáš - 2-3440-1-1    

Štrkovisko Komjatice

Organizácia: Súkromný revír

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 45 ha

Číslo:

Vodná plocha štrkoviska pri obci Komjatice. Štrkovisko Komjatice

VN Branovo

Organizácia: MsO SRZ Nové Zámky

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 17 ha

Číslo: 2-4530-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Branovo.

Perec č. 1

Organizácia: MO SRZ Štúrovo

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-2100-1-1

Potok Perec od ústia pri obci Kamenín po železničný most v Zalabe. Perec č. 1 - 2-2100-1-1

Kamenický kanál

Organizácia: MO SRZ Štúrovo

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-0961-1-1

Čiastkové povodie Kamenického kanála od čerpacej stanice pri železničnom moste cez rieku Hron od obce Kamenín po OR Berek, Želiarsky kanál a Štúrovský kanál. Kamenický kanál - 2-0961-1-1

Paríž

Organizácia: MO SRZ Štúrovo

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-2040-1-1

Potok Paríž od ústia pri obci Kamenný Most po cestný most Gbelce - Svodín. Vodná plocha troch rybníkov a sádok pri obci Ľubá vrátane potoka Paríž (od miesta vyznačeného tabuľou) pozdĺž rybníkov po cestný most do obce Ľubá tvorí...