OR Považská Bystrica

Organizácia: MsO SRZ Považská Bystrica

Okres: Považská Bystrica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-2680-1-1

Vodná plocha nádrží Malá závodná važina, Veľká závodná važina a plocha odstavených ramien Váhu pri meste Považská Bystrica. OR Považská Bystrica - 3-2680-1-1

OR Štrková - Dulovské č. 1 a 2

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-2700-1-1

Vodná plocha odstavených ramien Váhu pri obci Dulov. OR Štrková - Dulovské č. 1 a 2 - 3-2700-1-1

Tovarský potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4380-4-1

Tovarský potok od ústia do Kalná - OR Dúlov vrátane prítokov. Tovarský potok - 3-4380-4-1

Porubský potok (dubnica)

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2930-4-1

Porubský potok od ústia do Podhradského potoka v meste Ilava po pramene. Porubský potok (dubnica) - 3-2930-4-1

Prejtiansky potok č. 1

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2980-4-2

Prejtiansky potok od ústia do VN Prejta - Vystrkov č. 1 po pramene. Prejtiansky potok č. 1 - 3-2980-4-2

Prejtiansky potok č. 2

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2990-4-1

Prejtiansky potok od hrádzového telesa VN Prejta - Vystrkov č. 3 po ústie do VN Prejta - dolná. Prejtiansky potok č. 2 - 3-2990-4-1

Prusčanský potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3030-4-1

Prusčanský potok od ústia do rieky Váh pri obci Podvažie po pramene. Prusčanský potok - 3-3030-4-1

Pružinka

Organizácia: MO SRZ Púchov

Okres: Púchov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3040-4-1

Potok Pružinka od ústia do rieky Váh pri obci Beluša po pramene. Pružinka - 3-3040-4-1

Pružinka - chovné potoky

Organizácia: MO SRZ Púchov

Okres: Púchov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3050-4-2

Potoky Konopný, Visolajský, Slopniansky, Kamenický, Zakopčianka, Podskalský od ústia do potoka Pružinka po pramene. Pružinka - chovné potoky - 3-3050-4-2

Bolešovský potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0240-4-1

Bolešovský potok od obce Borčice po pramene mimo VN Bolešov. Bolešovský potok - 3-0240-4-1