Nitrica č. 3

Organizácia: MsO SRZ Prievidza

Okres: Prievidza

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2470-4-1

Čiastkové povodie rieky Nitrica od ústia potoka Hradištnica po prepadový kanál VN Nitrianske Rudno. Nitrica č. 3 - 3-2470-4-1

VN Považská Teplá

Organizácia: MsO SRZ Považská Bystrica

Okres: Považská Bystrica

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-5590-1-1

Vodná plocha nádrží pri obci Považská Teplá. VN Považská Teplá - 3-5590-1-1

VN Slavnica č. 1, 2

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5770-1-1

Vodná plocha nádrží pri obci Slavnica. VN Slavnica č. 1, 2 - 3-5770-1-1

VN Tunežice

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5880-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Tunežice. VN Tunežice - 3-5880-1-1

Stará Nitra č. 3

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-1411-1-1

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia pri Nitrianskom hrádku po cestný most v obci Branč. Nitra č. 2 - 2-1410-1-1

Gidra č. 1a

Organizácia: MsO SRZ Trnava

Okres: Trnava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-0660-1-1

Čiastkové povodie Gidry od ústia pri obci Malá Mača po ústie Štefanovského potoka pri obci Budmerice a Štefanovský potok od ústia po pramene. Gidra č.1a-0660-1-1

VN Partizánske

Organizácia: MsO SRZ Partizánske

Okres: Partizánske

Rozloha: 4 ha

Číslo: 2-5120-1-1

Vodná plocha nádrže (4ha) pri nemocnici v Partizánskom. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012 - 2014.Lovná miera: kapor 45cm. VN Partizánske -...

Štrkoviská Horenická Hôrka

Organizácia: MO SRZ Púchov

Okres: Púchov

Rozloha: 13 ha

Číslo: 3-4030-1-1

Vodná plocha troch samostatných štrkovísk pri obci Horenická Hôrka. Štrkoviská Horenická Hôrka - 3-4030-1-1

Dudváh č. 5a

Organizácia: MO SRZ Nové Mesto nad Váhom

Okres: Nové Mesto nad Váhom

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-0450-1-1

Čiastkové povodie Dudváhu od cestného mosta v obci Pobedim po cestný most v obci Čachtice a Čachtický kanál od ústia do kanálu pod hydrocentrálou v obci Horná Streda po most v obci Čachtice. Dudváh č. 5a -...

Štrkoviská Považany

Organizácia: MO SRZ Nové Mesto nad Váhom

Okres: Nové Mesto nad Váhom

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-2790-1-1

Vodná plocha materialových jám - štrkovísk v k. ú. Považany. Štrkoviská Považany - 2-2790-1-1