Borčický potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0250-4-1

Borčický potok od cesty Nemšová-Borčice, kde presakuje do pôdy po pramene. Borčický potok - 3-0250-4-1

Štrkovisko Dubnička č. 2

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 14 ha

Číslo: 3-4110-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri meste Dubnica nad Váhom. Štrkovisko Dubnička č. 2 - 3-4110-1-1

Štrkovisko Horovce - Pod Drotami

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-4130-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Horovce. Štrkovisko Horovce - Pod Drotami - 3-4130-1-1

VN Dolné Kočkovce - Balaton

Organizácia: MO SRZ Púchov

Okres: Púchov

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5020-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Dolné Kočkovce. VN Dolné Kočkovce - Balaton - 3-5020-1-1

Cigliansky kanál

Organizácia: MsO SRZ Prievidza

Okres: Prievidza

Rozloha: 12 ha

Číslo: 3-0480-4-1

Cigliansky kanál od ústia do Lehotského potoka po pramene vrátane prítokov. Cigliansky kanál - 3-0480-4-1

Váh č.10 (H)

Organizácia: MO SRZ Púchov

Okres: Púchov

Rozloha: 160 ha

Číslo: 3-4580-2-1

Čiastkové povodie Váhu od hydrocentrály v Ladcoch po priehradné teleso VN Nosice vrátane troch štrkovísk pri obci Beluša-Hloža. V úseku od sútoku Váhu a Nosicko-Kočkovského kanála v meste Púchov (lokalita Špic) po priehradné teleso...

Váh č.10 - chovné potoky

Organizácia: MO SRZ Púchov

Okres: Púchov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4590-4-2

Potoky Nimnický, Kebliansky od ústia do starého koryta Váhu po pramene. Váh č.10 - chovné potoky - 3-4590-4-2

Rybník Ilava - Pivovar

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3400-1-2

Vodná plocha rybníka v meste Ilava. Rybník Ilava - Pivovar - 3-3400-1-2

Rybník Konštantín

Organizácia: MO SRZ Handlová

Okres: Prievidza

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-3410-1-1

Vodná plocha rybníka pri meste Handlová. Rybník Konštantín - 3-3410-1-1

Rybník Kulháň

Organizácia: LESY OZ Prievidza

Okres: Bánovce N. Bebravou

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3420-4-1

Vodná plocha rybníka pri lesnej správe Kulháň pri obci Zlatníky. Rybník Kulháň - 3-3420-4-1