Revír VN Kráľová | 2-4930-1-1

Číslo revíru: 2-4930-1-1
Rozloha: 1082
Organizácia: RADA SRZ
Účel: lovný
Druh povolenia: celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Charakter vody: kaprový
Úžívateľ: SRZ
Okres: Galanta
Stránka organizácie:
Správca: Povodie váhu
  • Oblúbenosť 2 z 5

Vodná plocha nádrže(1082 ha) od priehradného telesa(hate) pri obci Kráľova nad Váhom po cestný most pri obci Váhovce Tento rybársky revír je vyhlásený vyhláškou č.21/2008 Ministerstva životného prostredie SR za chránené vtáčie územie Kráľova

Zakázané činnosti:

  • Lov rýb z ostrovov /na vtáčom ostrove a na ostrovoch hornej časti zdrže VD pri obci Váhovce.
  • Stavať posedy, móla (štégy) na návodnej strane hrádze po celej vodnej ploche zdrže VD ako aj ostrovov.
  • Kempovanie /zaparkovanie kempingových prívesov/ a stanovanie po celej návodnej strane hrádze zdrže VD .
  • Lov rýb v celom objekte ZKŠ /Štrkopiesky/
  • Vjazd motorovými vozidlami na návodnú stranu a korunu hrádze a na pätu hrádze v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. o vodách § 55 ods 1.

Možnosti zloženia člnov na vodu:

  • pri rekreačnom stredisku Kaskády /na vyznačenom priestore/
  • pri obci Váhovce - prechod cez hrádzu /vyznačený priestor/- je v štádiu budovania
  • pri odbernom objekte v Šoporni /vyznačený priestor/ - je v štádiu budovania

Možnosti prístupu a parkovanie motorovými vozidlami na VN Kráľova

Úsek ľavostrannej hrádze /Šoporňa- Štrkovec/ Úsek ľavostrannej hrádze od objektu elektrocentrály rkm 1,2 až po ZKŠ rkm 1,9, prejazd a parkovanie motorových vozidiel vo vzdialenosti 5 m od päty hrádze na upravenom priestore. Príjazd motorovými vozidlami od Štrkovca. Úsek ľavostrannej hrádze od 1,9 km ZKŠ /štrkopiesky/ po 6,0 km odberného objektu Šoporňa – prejazd a parkovanie motorových vozidiel po vzdušnej strane rigola /odvodňovací kanál/ za kanálom na upravenom priestore. Prechod cez mosty, príjazd motorovými vozidlami od Šoporne. Úsek ľavostrannej hrádze od 6,0 km odberného objektu Šoporňa až po 9,0 km diaľničný most - Kazeta „C“ / - príjazd motorovými vozidlami po vzdušnej strane rigola po diaľničný most zo Šoporne alebo príjazd od obce Šintava po hrádzi povedľa Váhu na upravený priestor na kazetu „C“. Možnosti parkovania na Kazete „C“ a pri mostoch na prechod cez odvodňovací kanál. Úsek pravostrannej hrádze /Váhovce - Kráľova nad Váhom/ Úsek pravostrannej hrádze 8,00 km od obce Váhovce – 2,90 km po Kaskády - prejazd a parkovanie motorovými vozidlami po vzdušnej strane odvodňovacieho kanála po úprave priestoru. Možnosti parkovania pri prechode cez hrádzu pri obci Váhovce, pri odbernom objekte Váhovce, pri rekreačnom stredisku Kaskády. Príjazd motorovými vozidlami od obce Váhovce alebo Galanta. Úsek pravostrannej hrádze od Kaskád 2,9 km – po les v katastri obce Kajal 2,1 km - prejazd a parkovanie motorových vozidiel vo vzdialenosti 5 m od päty hrádze na upravenom priestore. Príjazd motorovým vozidlom po ceste od betonárky. Úsek pravostrannej hrádze od 2,1 km – po 1,7 km je uzavretý. Celá päta hrádze priestoru lesa v katastri obce Kajal je vyhlásená za CHVÚ /2. stupeň ochrany/. Úsek pravostrannej hrádze od lesa pri katastri obce Kajal 1,7 km po objekt elektrocentrály 0,10 km - prejazd a parkovanie motorových vozidiel 5 m od päty hrádze na upravenom priestore. Príjazd motorovým vozidlom vedľa zavlažovacieho kanála pri odbernom objekte Kráľová. VN Kráľová - 2-4930-1-1

VN Kráľová má hodnotenie: 2 z 5 . Celkovo hodnotilo 3 rybárov.
Hodnotenie:


Foto-galéria: VN Kráľová

Nahraj Fotku


Mapa

Rybárske preteky

Lovné miery

Zanechať komentár

Komentáre

JURO 78  | 19.04.2012 20:20:42

Stanovať na VN Kráľová je zakázané,bivakovať bez dna sa dá.Prístup autom je dobrý,avšak platí zákaz vjazdu na korunu hrádze ako aj na návodnú stranu.Nie všade sa dá parkovať autom pri päte hrádze.

Peter  | 12.10.2019 18:48:16

Prišli sme, cely deň sme tu presedili a ani záber. Už sme dlho nezažili takú mŕtvu vodu na VN. Peter & Kajo.

Revíry v RADA SRZ (nahodných max 18)

VN Bodok

Číslo:

Plocha:

2-4510-1-2

7

Oblúbenosť 0 z 5

VN Glabušovce

Číslo:

Plocha:

3-5040-1-2

14

Oblúbenosť 0 z 5

VN Tekovské Lužany

Číslo:

Plocha:

2-5350-1-2

17

Oblúbenosť 0 z 5

VN Krpeľany I.

Číslo:

Plocha:

3-5230-6-1

20

Oblúbenosť 0 z 5

Gôtovany - zátoka

Číslo:

Plocha:

3-0830-1-1

27

Oblúbenosť 5 z 5

Sádky Lučenec

Číslo:

Plocha:

3-3660-1-2

0

Oblúbenosť 0 z 5

VVN Bešeňová

Číslo:

Plocha:

3-6040-4-1

193

Oblúbenosť 5 z 5

Odchovné rybníky Nové Zámky

Číslo:

Plocha:

2-1480-1-2

2

Oblúbenosť 0 z 5

VN Vráble

Číslo:

Plocha:

2-5510-1-2

36

Oblúbenosť 0 z 5

Dunaj č. 1

Číslo:

Plocha:

2-0480-1-1

0

Oblúbenosť 3 z 5

VN Kozí Vrbovok

Číslo:

Plocha:

3-5210-1-2

17

Oblúbenosť 0 z 5

VN Orava

Číslo:

Plocha:

3-5530-1-1

3400

Oblúbenosť 5 z 5

VN Trávnica II.

Číslo:

Plocha:

2-5400-1-2

19

Oblúbenosť 0 z 5

Rybochovné zariadenie Malé Zálužie

Číslo:

Plocha:

2-2600-1-2

1

Oblúbenosť 0 z 5

VN Nosice

Číslo:

Plocha:

3-5480-1-1

488

Oblúbenosť 1 z 5

VN Radnovce

Číslo:

Plocha:

3-5640-1-2

2

Oblúbenosť 0 z 5