Rybník Park

Organizácia: LESY OZ Vranov

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2190-1-1

Vodná plocha rybníka v obci Udavské. Rybník Park - 4-2190-1-1

VN RN - 2b

Organizácia: VLM SR Kamenica nad Cirochou VO Valaškovce

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3740-4-1

Vodná plocha retenčnej nádrže v lokalite Cerkev v k.ú, Valaškovce sever. VN RN - 2b - 4-3740-4-1

VN Slovenská Volová I,II,III

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 3 ha

Číslo: 4-3790-1-1

Vodná plocha nádrží pri obci Slovenská Volová. VN Slovenská Volová I,II,III - 4-3790-1-1

VN Kamienka

Organizácia: VLM SR Kamenica nad Cirochou VO Valaškovce

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3430-4-1

Vodná plocha požiarnej nádrže pri o. Kamienka v k.ú, Valaškovce stred. VN Kamienka - 4-3430-4-1

VN Karná

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3440-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Karná. VN Karná - 4-3440-1-1

Ptava č. 1

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2040-4-1

Čiastkové povodie potoka Ptava od ústia do Laborca po hranicu VO Valaškovce. Ptava č. 1 - 4-2040-4-1

Ptava č. 2

Organizácia: VLM SR Kamenica nad Cirochou VO Valaškovce

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2050-4-1

Potok Ptava od hranice VO Valaškovce po pramene, potoky Bystrý, Motyčka, Fenkov od hranice VO Valaškovce po pramene. Ptava č. 2 - 4-2050-4-1

Rika

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2110-4-2

Potok Rika od ústia po pramene. Rika - 4-2110-4-2

Nechvalka

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1520-4-2

Potok Nechvalka od ústia po pramene a potoky Zubňanka a Brusný potok od ústia po pramene. Nechvalka - 4-1520-4-2

Oľka č. 2

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1590-4-1

Čiastkové povodie rieky Oľka od ústia potoka Sitnička pri obci Nižná Sitnica po pramene. Oľka č. 2 - 4-1590-4-1