Barnov potok č. 2

Organizácia: VLM SR Kamenica nad Cirochou VO Valaškovce

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0040-4-1

Potok Barnov od hranice VO Valaškovce nad o. Zemplínske Hámre po pramene s prítokmi Dudrov, Hypkania, Čierny potok. Barnov potok č. 2 - 4-0040-4-1

Jovsanský potok

Organizácia: VLM SR Kamenica nad Cirochou VO Valaškovce

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0910-4-1

Potoky Suchý, Tomašovský, Kusínsky, Sokolský, Jovsanský a Kalužský od hranice VLM po pramene. Jovsanský potok - 4-0910-4-1

Kamenica č. 2

Organizácia: VLM SR Kamenica nad Cirochou VO Valaškovce

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0950-4-1

Potok Kamenica od ústia potoka Konské nad obcou Kamienka po pramene a potoky Konské, Suchý, Meše, Krivuľka, Zvorík, Trescia, Hatinov p. Kamenica č. 2 - 4-0950-4-1

Krosna

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1100-4-1

Potok Krosna od ústia po pramene a potoky Ladičkovský a Hubková od ústia po pramene. Krosna - 4-1100-4-1

Laborec č. 3

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1140-1-1

Čiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta so stavidlom v obci Strážske - Krivošťany po cestný most v obci Hrabovec nad Laborcom. Úsek rieky od starého cestného mosta pri Sídlisku III. v Humennom po hať predstavuje chráne- nú...

Nechvalka

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1520-4-2

Potok Nechvalka od ústia po pramene a potoky Zubňanka a Brusný potok od ústia po pramene. Nechvalka - 4-1520-4-2

Oľka č. 2

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1590-4-1

Čiastkové povodie rieky Oľka od ústia potoka Sitnička pri obci Nižná Sitnica po pramene. Oľka č. 2 - 4-1590-4-1

Ondavka č. 2

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1720-4-1

Čiastkové povodie rieky Ondavka od cestného mosta v strede obce Hudcovce po pramene. Ondavka č. 2 - 4-1720-4-1

Ptava č. 1

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2040-4-1

Čiastkové povodie potoka Ptava od ústia do Laborca po hranicu VO Valaškovce. Ptava č. 1 - 4-2040-4-1

Ptava č. 2

Organizácia: VLM SR Kamenica nad Cirochou VO Valaškovce

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2050-4-1

Potok Ptava od hranice VO Valaškovce po pramene, potoky Bystrý, Motyčka, Fenkov od hranice VO Valaškovce po pramene. Ptava č. 2 - 4-2050-4-1