VN Panonský Les

Organizácia: MsO SRZ Pezinok

Okres: Pezinok

Rozloha: 4 ha

Číslo: 1-1380-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Svätý Jur pri Bratislave. VN Panonský Les - 1-1380-1-1

VN Slnečné Údolie

Organizácia: MsO SRZ Pezinok

Okres: Pezinok

Rozloha: 2 ha

Číslo: 1-1400-1-1

Vodná plocha nádrže pri meste Pezinok. VN Slnečné Údolie - 1-1400-1-1

VN Šenkvice

Organizácia: MsO SRZ Pezinok

Okres: Pezinok

Rozloha: 11 ha

Číslo: 1-1410-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Šenkvice. VN Šenkvice - 1-1410-1-2

VN Kučišdorf

Organizácia: MsO SRZ Pezinok

Okres: Pezinok

Rozloha: 7 ha

Číslo: 1-1340-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Pezinok. VN Kučišdorf - 1-1340-1-1

VN Nová Ves nad Žitavou

Organizácia: MO SRZ Zlaté Moravce

Okres: Nitra

Rozloha: 7 ha

Číslo: 2-5100-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Nová Ves nad Žitavou. VN Nová Ves n/Žitavou - 2-5100-1-1

VN Slepčany

Organizácia: MO SRZ Zlaté Moravce

Okres: Zlaté Moravce

Rozloha: 46 ha

Číslo: 2-5260-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Slepčany. Časť revíru označená tabuľami je určená na chov rýb. VN Slepčany - 2-5260-1-1

OR Jelšovce

Organizácia: MsO SRZ Nitra

Okres: Nitra

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-1660-1-1

Ľavostranná vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Jelšovce. OR Jelšovce - 2-1660-1-1

OR Kolárovské

Organizácia: MO SRZ Kolárovo

Okres: Komárno

Rozloha: 11 ha

Číslo: 2-1690-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena Malého Dunaja pri obci Kolárovo. OR Kolárovské - 2-1690-1-1

Cirno

Organizácia: MO SRZ Gajary

Okres: Malacky

Rozloha: 1 ha

Číslo: 1-0030-1-1

Vodná plocha pri obci Gajary. Cirno - 1-0030-1-1

Dunaj č. 3 - Zdrž VD (Hrušov - Čunovo)

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Dunajská Streda, Bratislava vidiek, Bratislava

Rozloha: 4000 ha

Číslo: 2-0610-1-1

Vodná plocha zdrže na ľavej strane od vyústenia potrubia z ČOV Šamorín pri obci Čilistov Bratislava vidiek, po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou (mimo Rusoveckej sústavy ramien-samostatný revír č. 1-0130-1-1)....