Turiec č. 3 (martin) - chovné potoky

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4470-4-2

Potoky Trebostovský, Ležiachovský, Socovský, Čierny, Karlovský, Žabokrecký (Záhradnícky), od ústia do Turca po pramene. Potok Dolinka (Teplica) od ústia do Turca po cestný most v obci Blážovce. Turiec č. 3 (martin) -...

Váh č.16

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4650-6-1

Čiastkové povodie rieky Váh od ústia potoka Hoskora /Jánošíkov potok/ po vtok Turca. Váh č.16 - 3-4650-6-1

Rybník Ďanová

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-3390-1-1

Vodná plocha rybníka pri obci Ďanová. Rybník Ďanová - 3-3390-1-1

Biely potok (martin)

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0130-4-1

Biely potok od ústia do starého koryta rieky Váh nad VE Sučany po pramene. Biely potok (martin) - 3-0130-4-1

Gäderský potok

Organizácia: LESY OZ Žilina

Okres: Martin

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0800-4-1

Gäderský potok od ústia do Blatnického potoka po ústie potoka Selenec. Gäderský potok - 3-0800-4-1

Lipovecká jama

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-1980-1-1

Vodná plocha nádrže - jamy pri obci Lipovec. Lipovecká jama - 3-1980-1-1

Necpalský potok

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2410-4-1

Necpalský potok od ústia do rieky Turiec po pramene a potok Beliansky od ústia po pramene. Necpalský potok - 3-2410-4-1

VN Krpeľany I.

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Martin, Dolný Kubín

Rozloha: 20 ha

Číslo: 3-5230-6-1

Vodná plocha hornej časti nádrže od ústia Šútovského potoka po ústie rieky Oravy pri Kraľovanoch. VN Krpeľany I. - 3-5230-6-1

VN Za Ráztokou

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5970-1-1

Vodná plocha nádrže za obcou Turany na ľavej strane rieky Váh. VN Za Ráztokou - 3-5970-1-1

Vríca

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6030-4-1

Potok Suchá Vríca a Znievsky potok od ústia do rieky Turiec po Znievske rybníky a potok Vríca od Znievskych rybníkov po pramene. Vríca - 3-6030-4-1