Hodrušské jazero

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-0950-1-1

Vodná plocha jazera (4,74 ha) na Hodrušskom potoku pri obci Hodruša-Hámre. Hodrušské jazero - 3-0950-1-1

Hodrušský potok

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0960-4-2

Hodrušský potok od ústia do rieky Hron v meste Žarnovica po pramene vrátane prítokov, mimo Hodrušského jazera. Hodrušský potok - 3-0960-4-2

Hron č. 5

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 24 ha

Číslo: 3-1060-1-1

Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta v obci Rudno nad Hronom po ústie potoka Teplá. Od cestného mosta pri obci Bzenica 500m v smere toku (rkm 111,500 - 112,000) platí zákaz rybolovu od 15.12. do 15.3. - zimovisko rýb. Hron č. 5 -...

Kľak

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1530-4-1

Potok Kľak od ústia do rieky Hron v meste Žarnovica po pramene vrátane prítoku Piľanský potok. Kľak - 3-1530-4-1

Kopanický rybník

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-1640-1-1

Vodná plocha rybníka pri obci Kopanice. Kopanický rybník - 3-1640-1-1

Prochotský potok

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3010-4-1

Prochotský potok od ústia do rieky Hron v obci Dolná Ždaňa po pramene. Prochotský potok - 3-3010-4-1

Teplá

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4320-4-1

Potok Teplá od ústia do rieky Hron pri obci Lehôtka pod Brehmi po pramene. Teplá - 3-4320-4-1

VN Muchov Vŕšok

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-5430-1-1

Vodná plocha nádrže pri meste Žarnovica. VN Muchov Vŕšok - 3-5430-1-1

VN Pustý hrad

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5630-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Sklené Teplice. VN Pustý hrad - 3-5630-1-1

VN Voznica

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-5960-1-1

Vodná plocha nádrže v obci Voznica. VN Voznica - 3-5960-1-1