Malý Dunaj č. 2

Organizácia: MO SRZ Topoľníky

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-1200-1-1

Čiastkové povodie Malého Dunaja od ústia starého koryta Čiernej vody po cestný most Trstice - Trhová Hradská. Malý Dunaj č. 2 - 2-1200-1-1

Štrkovisko Trhová Hradská

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 4 ha

Číslo: 2-4090-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Trhová Hradská.

Štrkovisko Čáky

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-3050-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Orechová Potôň - Lúky. Štrkovisko Čáky - 2-3050-1-1

Štrkovisko Antónia

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-2850-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Gabčíkovo. Štrkovisko Antónia - 2-2850-1-1

Štrkovisko Bellová Ves

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-2920-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Bellová Ves. Štrkovisko Bellová Ves - 2-2920-1-1

Štrkovisko Blažov

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-2970-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Blažov. Štrkovisko Blažov - 2-2970-1-1

Štrkovisko Böky pri Gabčíkove

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-3000-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Gabčíkovo. Štrkovisko Böky pri Gabčíkove - 2-3000-1-1

Štrkovisko Dolný Bar č. 1

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-3160-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Dolný Bar. Štrkovisko Dolný Bar č. 1 - 2-3160-1-1

Štrkovisko Dolný Bar č. 2

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-3170-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Dolný Bar. Štrkovisko Dolný Bar č. 2 - 2-3170-1-1

Štrkovisko Eliašovce - Krčma

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-3250-1-1

Vodná plocha štrkoviska v obci Eliášovce Štrkovisko Eliašovce - Krčma - 2-3250-1-1