Osturňanský potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Stará Ves

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1870-4-1

Osturňanský potok od štátnej hranice SR - Poľsko po pramene. Osturňanský potok - 4-1870-4-1

Poprad č. 4

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1970-6-1

Čiastkové povodie rieky Poprad od mosta pri obci Holumnica po ústie potoka Biela pri obci Bušovce. Poprad č. 4 - 4-1970-6-1

Poprad č. 5

Organizácia: MO SRZ Spišská Belá

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1980-6-1

Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Biela pri obci Bušovce po ústie potoka Čierna voda v Spišskej Belej časť Strážky. Poprad č. 5 - 4-1980-6-1

Poprad č. 6

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1990-4-1

Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Čierna voda v Spišskej Belej - časť Strážky po hať v obci Veľká Lomnica. Poprad č. 6 - 4-1990-4-1

Rieka č. 1 (Sp. St. V)

Organizácia: MO SRZ Spišská Stará Ves

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2070-4-1

Potok Rieka od ústia po obec Reľov. Rieka č. 1 (Sp. St. V) - 4-2070-4-1

Rieka č. 2 (Sp. St. V)

Organizácia: MO SRZ Spišská Stará Ves

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2080-4-2

Potok Rieka od obce Reľov po pramene. Rieka č. 2 (Sp. St. V) - 4-2080-4-2

Beliansky potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Belá

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0070-4-1

Beliansky potok od ústia po hranicu TANAP-u. Beliansky potok - 4-0070-4-1

Biela č. 1

Organizácia: MO SRZ Spišská Belá

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0090-4-1

Potok Biela od ústia pri obci Bušovce po hranicu TANAP-u pri MVE v Tatranskej Kotline. Biela č. 1 - 4-0090-4-1

Biela č. 2

Organizácia: Lesy TANAP-u

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0091-4-2

Potok Biela od hranice TANAP-u pri MVE v Tatranskej Kotline po most na štátnej ceste pri Kardoline. Biela č. 2 - 4-0091-4-2

Biela č. 3

Organizácia: Lesy TANAP-u

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0092-4-1

Potok Biela od mosta pri Kardoline po prítok Ždiarskeho potoka v o. Ždiar. Biela č. 3 - 4-0092-4-1