Ľubický potok č. 1

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1330-4-1

Ľubický potok od ústia do Popradu po hranice VO Javorina. Ľubický potok č. 1 - 4-1330-4-1

Ľubický potok č. 2

Organizácia: VLM SR Kežmarok VO Javorina

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1340-4-1

Čiastkové povodie Ľubického potoka od hranice VO Javorina po pramene. Ľubický potok č. 2 - 4-1340-4-1

Toporecký potok

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2880-4-1

Toporecký potok od ústia po pramene a potok Podhorany od ústia po pramene. Toporecký potok - 4-2880-4-1

Torysa č. 6

Organizácia: VLM SR Kežmarok VO Javorina

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2940-4-1

Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia potoka Černakovec v o. Tichý Potok po cestný most "Na chotári". Torysa č. 6 - 4-2940-4-1

Torysa č. 8

Organizácia: VLM SR Kežmarok VO Javorina

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2960-4-1

Čiastkové povodie rieky Torysa od hranice VO nad o. Torysky po pramen. Torysa č. 8 - 4-2960-4-1

VN Zlatná

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 6 ha

Číslo: 4-4050-4-1

Vodná plocha nádrže pri meste Kežmarok. VN Zlatná - 4-4050-4-1

VN Žakovce

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 23 ha

Číslo: 4-4060-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Žakovce. VN Žakovce - 4-4060-1-1

Vojňanský potok

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4070-4-1

Vojňanský potok od ústia po pramene. Vojňanský potok - 4-4070-4-1

Zlatná

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4220-4-2

Potok Zlatná od ústia po pramene, mimo VN Zlatná. Zlatná - 4-4220-4-2

Hučava (spišská belá)

Organizácia: MO SRZ Spišská Belá

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0740-4-2

Potok Hučava od ústia po hranicu TANAP-u. Hučava (spišská belá) - 4-0740-4-2