Jakubianka č. 2

Organizácia: VLM SR Kežmarok VO Javorina

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0800-4-1

Čiastkové povodie potoka Jakubianka od hranice VO nad o. Jakubany po pramene. Jakubianka č. 2 - 4-0800-4-1

Jordanec

Organizácia: MO SRZ Spišská Stará Ves

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0900-4-2

Potok Jordanec od ústia po pramene a potoky Havka a Starovínsky od ústia po pramene. Jordanec - 4-0900-4-2

Jovsanský potok

Organizácia: VLM SR Kamenica nad Cirochou VO Valaškovce

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0910-4-1

Potoky Suchý, Tomašovský, Kusínsky, Sokolský, Jovsanský a Kalužský od hranice VLM po pramene. Jovsanský potok - 4-0910-4-1

Kolačkovský potok č. 2

Organizácia: VLM SR Kežmarok VO Javorina

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1040-4-1

Čiastkové povodie Kolačkovského potoka od hranice VO nad o. Kolačkov po pramene. Kolačkovský potok č. 2 - 4-1040-4-1

VN Beliansky č. 1

Organizácia: MO SRZ Spišská Belá

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3190-5-2

Vodná plocha nádrže pri meste Spišská Belá. VN Beliansky č. 1 - 4-3190-5-2

VN Beliansky č. 2

Organizácia: MO SRZ Spišská Belá

Okres: Kežmarok

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3200-4-2

Vodná plocha nádrže pri meste Spišská Belá. VN Beliansky č. 2 - 4-3200-4-2

VN Beliansky č. 3

Organizácia: MO SRZ Spišská Belá

Okres: Kežmarok

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3210-4-1

Vodná plocha nádrže pri meste Spišská Belá. VN Beliansky č. 3 - 4-3210-4-1

VN Červený Kláštor

Organizácia: MO SRZ Spišská Stará Ves

Okres: Kežmarok

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3310-4-1

Vodná plocha nádrže v obci Červený Kláštor. VN Červený Kláštor - 4-3310-4-1