Biela č. 4

Organizácia: Lesy TANAP-u

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0093-4-2

Potok Biela od ústia Ždiarskeho potoka v o. Ždiar po pramene a Ždiarsky p. od ústia po pramene. Biela č. 4 - 4-0093-4-2

Biela voda (kežmarok)

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0100-4-1

Potok Biela voda od ústia po hranicu TANAPu. Biela voda (kežmarok) - 4-0100-4-1

Čierny potok (kežmarok)

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0340-4-1

Čierny potok od ústia po hranicu TANAPu a potok Rakúsy od ústia po pramene. Čierny potok (kežmarok) - 4-0340-4-1

Dunajec č. 1

Organizácia: Lesy TANAP-u

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0421-6-1

Čiastkové povodie rieky Dunajec od štátnej hranice SR - poľsko po ústie potoka Lipník (pri obci Červený Kláštor). Dunajec č. 1 - 4-0421-6-1

Dunajec č. 2

Organizácia: MO SRZ Spišská Stará Ves

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0430-6-1

Čiastkové povodie rieky Dunajec od ústia potoka Lipník (pri obci Červený Kláštor) po štátnu hranicu SR - Poľsko. Dunajec č. 2 - 4-0430-6-1

Hardinský potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Stará Ves

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0520-4-2

Hardinský potok od ústia do VN Nokle po pramene. Hardinský potok - 4-0520-4-2

Holumnický potok č. 1

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0610-4-1

Holumnický potok od ústia pri obci Podolínec po hranicu VO Javorina nad o. Ihľany. Holumnický potok č. 1 - 4-0610-4-1

Holumnický potok č. 2

Organizácia: VLM SR Kežmarok VO Javorina

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0620-4-1

Čiastkové povodie Holumnického potoka od hranice VO Javorina nad o. Ihľany po pramene. Holumnický potok č. 2 - 4-0620-4-1

VN Mlynčeky I., II.

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 7 ha

Číslo: 4-3600-1-2

Vodná plocha nádrží pri obci Mlynčeky. VN Mlynčeky I., II. - 4-3600-1-2

VN Nokle

Organizácia: MO SRZ Spišská Stará Ves

Okres: Kežmarok

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3650-1-1

Vodná plocha nádrže pri meste Spišská Stará Ves. VN Nokle - 4-3650-1-1