Tuhársky potok

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4420-4-1

Tuhársky potok od cestného mosta v obci Stará Halič po pramene. Tuhársky potok - 3-4420-4-1

Štrkovisko Veľká nad Ipľom

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 14 ha

Číslo: 3-4260-1-1

Vodná plocha štrkoviska medzi obcami Veľká nad Ipľom a Panické Dravce. Štrkovisko Veľká nad Ipľom - 3-4260-1-1

Ľuborečský potok

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2070-4-1

Ľuborečský potok od ústia do VN Ľuboreč v obci Ľuboreč po pramene. Ľuborečský potok - 3-2070-4-1

VN Mýtna

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 6 ha

Číslo: 3-5440-1-1

Vodná plocha nádrže nachádzajúca sa na Krivánskom potoku medzi obcami Píla a Mýtna. VN Mýtna - 3-5440-1-1

VN Ratka

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5650-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Ratka. VN Ratka - 3-5650-1-1

VN Šiatorská Bukovinka

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-5790-1-1

Vodná plocha nádrže na potoku Belina v obci Šiatorská Bukovinka. VN Šiatorská Bukovinka - 3-5790-1-1

VN Tomášovce

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 6 ha

Číslo: 3-5860-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Tomášovce. VN Tomášovce - 3-5860-1-2