Štrkovisko na Židovkách

Organizácia: MsO SRZ Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 80 ha

Číslo: 1-1010-1-1

Vodná plocha štrkoviska (80 ha) pri obci Vysoká pri Morave. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany. Štrkovisko na Židovkách - 1-1010

Horná Rudávka

Organizácia: MsO SRZ Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 5 ha

Číslo: 1-0170-1-1

Vodná plocha kanála od ústia do Dolnej Rudávky až po Vodnú nádrž Centnuz pri obci Vysoká pri Morave.

DOLNÁ RUDÁVKA

Organizácia: MsO SRZ Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 3 ha

Číslo: 1-0060-1-1

Vodná plocha kanála od vyústenia do rieky Moravy po vústenie z Hornej Rudávky pri obci Vysoká pri Morave.

Štrkovisko Záhorská Ves

Organizácia: MsO SRZ Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 3 ha

Číslo: 1-1150-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Záhorská Ves.

VN ROHOŽNÍK

Organizácia: MsO SRZ Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 10 ha

Číslo: 1-1390-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Rohožník.

Pieskovňa

Organizácia: MsO SRZ Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 12 ha

Číslo: 1-0470-1-1

Vodná plocha pieskoviska pri obci Plavecký Štvrtok. Zákaz lovu rýb zo severného brehu v úseku označenom tabuľami "CHRÁNENÁ RYBIA OBLASŤ".

Štrkovisko Jakubov I.

Organizácia: MsO SRZ Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 24 ha

Číslo: 1-0930-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Jakubov. Zákaz lovu rýb z ostrova v jeho blízkom okolí, ktoré sú označené tabuľami "CHRÁNENÁ RYBIA...

Kanál Malina č. 1

Organizácia: MsO SRZ Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 17 ha

Číslo: 1-0300-1-1

Od ústia do rieky Moravy po cestný most Jakubov - Záhorská Ves. Kanál Malina č. 1-0300-1-1

Kanál Malina č. 2

Organizácia: MsO SRZ Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 20 ha

Číslo: 1-0310-1-1

Čiastkové povodie Maliny (melioračný kanál) od cestného mosta Láb - Dúbrava po pramene. Kuchyňská a Pernecká Malina po pramene a štrkovisko Pernek. Kanál Malina č. 2 - 1-0310-1-1

Jazero Prukse

Organizácia: MsO SRZ Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 0 ha

Číslo: 1-0250

Vodná plocha jazera na Záhorskom kanáli č.2. Jazero Prukse - 1-0250