Žitava č. 3

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-5620-1-1

Čiastkové povodie Žitavy od cestného mosta Dolný Ohaj - Bánov po cestný most v obci Žitavce a potok Lyska od ústia po pramene. Žitava č. 3 - 2-5620-1-1

Žitava kanál č. 1

Organizácia: MO SRZ Marcelová

Okres: Komárno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-5650-1-1

Kanál Žitava od ústia pri osade Žitavská Tôň po ústie potoka Ibolyás a potok Ibolyás od ústia po pramene a spojovací kanál Moča - Búč. Žitava kanál č. 1 - 2-5650-1-1

Žitava kanál č. 2

Organizácia: MsO SRZ Komárno

Okres: Komárno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-5660-1-1

Vodná plocha kanála Žitava od ústia potoka Ibolyás po Martovce ( vyústenie zo Starej Nitry ). Žitava kanál č. 2 - 2-5660-1-1

Žitnoostrovské kanály č. 1

Organizácia: MsO SRZ Komárno

Okres: Komárno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-5670-1-1

Okoličniansko - Komárňanský kanál od ústia v Komárne po okresné hranice Komárno - Dunajská Streda, vrátane vodnej plochy Šemlékeš, kanál Holiare - Kosihy od ústia po okresnú hranicu, kanál Kližská Nemá, kanál Kolárovo -...

Žitnoostrovské kanály č. 3

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 77 ha

Číslo: 2-5690-1-1

Vodná plocha Žitnoostrovských melioračných kanálov: Trstená na Ostrove - Vrakúň, Vrakúň - Šarkan, Dobrohošť - Šarkan, Gabčíkovo - Topoľovec, Śulany - Jurová, Trstená na Ostrove - Baka, Dolnobarský kanál od cestného mosta...

Krupinica č. 2

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina, Levice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1770-1-1

Čiastkové povodie Krupinice od ústia potoka Litava pri obci Plášťovce po cestný most v lokalite Krupina - Vlčok. Krupinica č. 2 - 3-1770-1-1

VN Kalná nad Hronom

Organizácia: MsO SRZ Levice

Okres: Levice

Rozloha: 28 ha

Číslo: 2-4870-1-1

Vodná plocha vzdutia pre MVE Kalná nad Hronom od telesa vzdutia po kompu v obci Starý Tekov. VN Kalná n. Hronom - 2-4870-1-1

VN Klátová Nová Ves

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-4880-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Klátová Nová Ves. VN Klátová Nová Ves - 2-4880-1-2

VN Kolíňany

Organizácia: SPU Nitra Školský poľnohospodársky podnik

Okres: Nitra

Rozloha: 10 ha

Číslo: 2-4890-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Kolíňany a potok Bocegaj od ústia po pramene. VN Kolíňany - 2-4890-1-2

VN Krtovce

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 14 ha

Číslo: 2-4940-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Krtovce. VN Krtovce - 2-4940-1-2