Poprad č. 8

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2010-4-1

Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Slavkovského potoka v mestskej časti Poprad Matejovce po ústie potoka Teplica. Poprad č. 8 - 4-2010-4-1

Poprad č. 9

Organizácia: MO SRZ Svit

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2020-4-1

Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Teplica pri obci Spišská Teplica po hranice TANAPu a potoky Rakovec, Mlynica, Lopušná, Podhájsky, Červená voda, Vesník, Modrá slop, Suchá voda, Kižnica a Starý Jarok od ústia po pramene....

Poprad č.10

Organizácia: Lesy TANAP-u

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2021-4-1

Čiastkové povodie rieky Poprad od hranice TANAPu po pramene. Poprad č.10 - 4-2021-4-1

Biely potok č. 2 (spišské tomášovce)

Organizácia: LESY OZ Prešov

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0130-4-2

Čiastkové povodie Bieleho potoka od lesovne Lesnica po pramene vrátane potoka Lesnica od ústia po pramene. Biely potok č. 2 (spišské tomášovce) - 4-0130-4-2

Breziny

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0190-4-2

Potok Breziny od ústia po pramene. Breziny - 4-0190-4-2

Bystrá (spišské bystré)

Organizácia: LESY OZ Prešov

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0210-4-2

Čiastkové povodie potoka Bystrá od ústia pri o.Spišské Bystré po pramene vrátane Vernárskeho potoka od ústia po pramene. Bystrá (spišské bystré) - 4-0210-4-2

Červený potok

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0300-4-2

Červený potok od ústia pod obcou Veľký Slavkov po hranicu TANAPu. Červený potok - 4-0300-4-2

Červený potok č. 1

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0310-4-1

Červený potok od ústia pod obcou Mlynica po ústie Novolesnianskeho potoka. Červený potok č. 1 - 4-0310-4-1

Červený potok č. 2

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0320-4-2

Červený potok od ústia Novolesnianskeho potoka po hranicu TANAPu. Červený potok č. 2 - 4-0320-4-2

Gánovský potok č. 1

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0470-4-1

Gánovský potok od ústia nad obcou Betlanovce po cestný most Prímovce, Hôrka. Gánovský potok č. 1 - 4-0470-4-1