Gánovský potok č. 2

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0480-4-2

Gánovský potok od cestného mosta Prímovce, Hôrka po pramene. Gánovský potok č. 2 - 4-0480-4-2

Gerlachovský potok

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0490-4-1

Gerlachovský potok od ústia v mestskej časti Poprad Veľká po hranicu TANAPu. Gerlachovský potok - 4-0490-4-1

Hagánsky potok

Organizácia: MO SRZ Svit

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0500-4-2

Hagánsky potok od ústia pod mestom Svit po hranice TANAPu. Hagánsky potok - 4-0500-4-2

VN Letisko

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3540-4-2

Vodná plocha nádrže pri meste Poprad. VN Letisko - 4-3540-4-2

VN Malý Grébpark

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3570-1-1

Vodná plocha nádrže v meste Poprad. VN Malý Grébpark - 4-3570-1-1

Novolesniansky potok

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1530-4-1

Novolesniansky potok od ústia nad obcou Mlynica po hranicu TANAPu. Novolesniansky potok - 4-1530-4-1

Batizovský potok

Organizácia: MO SRZ Svit

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0050-4-1

Batizovský potok od ústia Velického potoka po hranice TANAPu. Batizovský potok - 4-0050-4-1

Hornád č. 6

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0680-4-1

Čiastkové povodie rieky Hornád od ústia potoka Teplično v obci Betlanovce po pramene. Hornád č. 6 - 4-0680-4-1

Velický potok

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3110-4-1

Velický potok od ústia po hranicu TANAPu. Velický potok - 4-3110-4-1

Veľká Biela Voda č. 2

Organizácia: LESY OZ Prešov

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3130-4-2

Čiastkové povodie potoka Veľká Biela Voda od lesovne Sokol po pramene. Veľká Biela Voda č. 2 - 4-3130-4-2