Brusník

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0200-1-1

Potok Brusník od ústia pod Spišskou Novou Vsou po cestný most v obci Letanovce. Brusník - 4-0200-1-1

Levočský potok č. 1

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1220-1-1

Levočský potok od ústia v obci Markušovce po cestný most v osade Levočské Lúky. Levočský potok č. 1 - 4-1220-1-1

Hornád č. 3

Organizácia: MO SRZ Krompachy

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0650-1-1

Čiastkové povodie rieky Hornád od železničného mosta Margecany (smerom na Kľuknavu) po cestný most v obci Kolinovce. Hornád č. 3 - 4-0650-1-1

Hornád č. 4

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0660-1-1

Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Kolinovce po železničný most pod Spišskou Novou Vsou. Hornád č. 4 - 4-0660-1-1

Rudňanský potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2150-4-2

Rudňanský potok od ústia po pramene. Rudňanský potok - 4-2150-4-2

Slatvinský potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2310-4-2

Slatvinský potok od ústia po pramene. Slatvinský potok - 4-2310-4-2

Slovinský potok

Organizácia: MO SRZ Krompachy

Okres: Sp. N. Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2350-4-1

Slovinský potok od ústia v meste Krompachy po pramene a potoky Jareček a Poráčsky potok od ústia po pramene. Slovinský potok - 4-2350-4-1

Studenec (SNV)

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2470-4-2

Potok Studenec od ústia po pramene. Studenec (SNV) - 4-2470-4-2

Svätojánsky potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2510-4-1

Svätojánsky potok od ústia pri Spišských Vlachoch po teleso hrádze VN Za Hurou č. 1. Svätojánsky potok - 4-2510-4-1

Teplický potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2760-4-2

Teplický potok od ústia po pramene. Teplický potok - 4-2760-4-2