Hornád č. 5

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0670-4-1

Čiastkové povodie rieky Hornád od železničného mosta pod Spišskou Novou Vsou po ústie potoka Teplično v obci Betlanovce. Hornád č. 5 - 4-0670-4-1

Lúčanský potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves, Levoča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1390-4-1

Lúčanský potok od ústia po pramene. Lúčanský potok - 4-1390-4-1

Margecanka

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1430-4-1

Potok Margecanka od ústia pri starom mlyne v Žehre po pramene. Margecanka - 4-1430-4-1

Markušovský potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1440-4-2

Markušovský potok od ústia po pramene. Markušovský potok - 4-1440-4-2

Novoveská Huta - rybníky

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-1540-5-2

Vodná plocha nádrží č. 1 - 8 pri mestskej časti Spišská Nová Ves - Novoveská Huta. Novoveská Huta - rybníky - 4-1540-5-2

Oľšavka

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1630-4-2

Potok Oľšavka od ústia po pramene. Oľšavka - 4-1630-4-2

VN Za Hurou č. 1

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3990-4-1

Vodná plocha nádrže pri meste Spišské Vlachy. VN Za Hurou č. 1 - 4-3990-4-1

VN Za Hurou č. 2

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-4000-1-1

Vodná plocha nádrže pri meste Spišské Vlachy. VN Za Hurou č. 2 - 4-4000-1-1

VN Za Hurou č. 3

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-4010-4-2

Vodná plocha nádrže pri meste Spišské Vlachy. VN Za Hurou č. 3 - 4-4010-4-2

Záhorský potok

Organizácia: MO SRZ Krompachy

Okres: Sp. N. Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4180-4-2

Záhorský potok od ústia po pramene a potoky Zlatník, Slatvinka a Jaseňovec od ústia po pramene. Záhorský potok - 4-4180-4-2