VN Korytno I.

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3500-4-1

Vodná plocha nádrže pri obci Markušovce pri rómskej osade. VN Korytno I. - 4-3500-4-1

VN Korytno II.

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 7 ha

Číslo: 4-3510-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Markušovce. VN Korytno II. - 4-3510-1-1

VN Krompachy

Organizácia: MO SRZ Krompachy

Okres: Sp. N. Ves

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-3520-1-1

Vodná plocha nádrže pri meste Krompachy. VN Krompachy - 4-3520-1-1

Pongracovský potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1930-4-2

Pongracovský potok od ústia po pramene. Pongracovský potok - 4-1930-4-2

Biela voda (SNV)

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0110-4-2

Biela voda od ústia po pramene. Biela voda (SNV) - 4-0110-4-2

Biely potok č. 1 (spišské tomášovce)

Organizácia: LESY OZ Prešov

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0120-4-1

Čiastkové povodie Bieleho potoka od ústia pod Tomašovským výhľadom po lesovňu Lesnica. Biely potok č. 1 (spišské tomášovce) - 4-0120-4-1

Dolinský potok

Organizácia: MO SRZ Krompachy

Okres: Sp. N. Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0390-4-1

Dolinský potok od ústia po pramene a Krivý potok od ústia po pramene. Dolinský potok - 4-0390-4-1

Dubnica č. 1

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0400-4-1

Potok Dubnica od ústia po cestný most v Spišskej Novej Vsi v mestskej časti Novoveská Huta. Dubnica č. 1 - 4-0400-4-1

Dubnica č. 2

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0410-4-2

Potok Dubnica od cestného mosta v Spišskej Novej Vsi v mestskej časti Novoveská Huta po pramene. Dubnica č. 2 - 4-0410-4-2

Hlinica

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0540-4-2

Potok Hlinica od ústia v Spišskej Novej Vsi po pramene. Hlinica - 4-0540-4-2