Zlatnícky potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4230-4-2

Zlatnícky potok od ústia po pramene. Zlatnícky potok - 4-4230-4-2

Žehrica

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves, Levoča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4250-4-1

Potok Žehrica od ústia v Spišských Vlachoch po pramene. Žehrica - 4-4250-4-1

Kamenný potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0960-4-2

Kamenný potok od ústia po pramene. Kamenný potok - 4-0960-4-2

Klčovský potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0990-4-2

Klčovský potok od ústia po pramene mimo VN Klčov. Klčovský potok - 4-0990-4-2

Korytník

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1080-4-2

Potok Korytník od ústia po pramene. Korytník - 4-1080-4-2

Veľká Biela Voda č. 1

Organizácia: LESY OZ Prešov

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3120-4-1

Čiastkové povodie potoka Veľká Biela Voda od ústia pri o. Hrabušice po lesovňu Sokol. Veľká Biela Voda č. 1 - 4-3120-4-1