Štrkovisko Siladice

Organizácia: MO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 5 ha

Číslo: 2-3950-1-1

Vodná plocha štrkovísk pri obci Siladice.

Štrkovisko Koplotovce

Organizácia: MO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 6 ha

Číslo: 2-3510-1-1

Vodná plocha 5 štrkovísk pri obci Koplotovce. Štrkovisko Koplotovce - 2-3510-1-1

Štrkovisko Leopoldov

Organizácia: MO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 10 ha

Číslo: 2-3580-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Leopoldov. Štrkovisko Leopoldov - 2-3580-1-1

Štrkovisko Madunice

Organizácia: MO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 17 ha

Číslo: 2-3610-1-1

Vodná plocha 7 štrkovísk pri obci Madunice. Štrkovisko Madunice - 2-3610-1-1

Blava č. 1

Organizácia: MsO SRZ Trnava

Okres: Trnava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-0130-1-1

Čiastkové povodie Blavy od ústia po cestný most v Jaslovských Bohuniciach. Blava č. 1 - 2-0130-1-1

Parná č. 1

Organizácia: MsO SRZ Trnava

Okres: Trnava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-2050-1-1

Čiastkové povodie riečky Parná od ústia po hať pri obci Zvončín rkm 23,6. Parná č. 1 - 2-2050-1-1

VN Horné Orešany

Organizácia: MsO SRZ Trnava

Okres: Trnava

Rozloha: 50 ha

Číslo: 2-4770-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Horné Orešany. VN Horné Orešany - 2-4770-1-1

Blava č. 2

Organizácia: MsO SRZ Trnava

Okres: Trnava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-0140-4-1

Čiastkové povodie Blavy od cestného mosta v Jaslovských Bohuniciach po pstruhové hospodárstvo Dechtice a čiastkové povodie Dubovského potoka od ústia po priehradné teleso nádrže Dolné Dubové a Vrbovecký potok od ústia po pramene....

Blava č. 3

Organizácia: LESY OZ Smolenice

Okres: Trnava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-0150-4-1

Blava od prameňov po pstruhové hospodárstvo Dechtice. Blava č. 3 - 2-0150-4-1

VN Striebornica

Organizácia: Súkromný revír

Okres: Piešťany

Rozloha: 6 ha

Číslo: 2-5290-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Moravany nad Váhom. VN Striebornica - 2-5290-1-2