VN Boleráz

Organizácia: MsO SRZ Trnava

Okres: Trnava

Rozloha: 80 ha

Číslo: 2-4520-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Boleráz a povodie Smolenického potoka, potok Trnava a Luhový potok od ústia po pramene.

VN Cífer

Organizácia: MsO SRZ Trnava

Okres: Trnava

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-4600-1-1

Vodná plocha nádrže v obci Cífer.

Rybníčky pod Kunovom

Organizácia: MO SRZ Senica

Okres: Senica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-2380-1-2

Vodná plocha rybníčkov pri obci Kunov.

VN Bulkovec č. 2

Organizácia: LESY OZ Šaštín

Okres: Senica

Rozloha: 22 ha

Číslo: 2-0210-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Šajdíkovo - Humence pri chate Bulkovec

VN Bulkovec č. 3

Organizácia: LESY OZ Šaštín

Okres: Senica

Rozloha: 11 ha

Číslo: 2-0220-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Šajdíkovo - Humence pri chate Bulkovec

Rybníčky Boleráz

Organizácia: MsO SRZ Trnava

Okres: Trnava

Rozloha: 25 ha

Číslo: 2-2370-1-2

Vodná plocha dvoch rybníkov pod stavidlom VN Boleráz.

Rybník záhumnie

Organizácia: RZ záhumnie

Okres: Piešťany

Rozloha: 2 ha

Číslo:

Vodná plocha rybníka v obci Veľké Orvište.

VN Buková

Organizácia: MsO SRZ Trnava

Okres: Trnava

Rozloha: 28 ha

Číslo: 2-4570-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Buková.

Dudváh č. 2b

Organizácia: MsO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-0421-1-1

Čiastkové povodie Dudváhu od ústia do Váhu za obcou Siladice po most pri prečerpávacej stanici pri obci Pečeňady. Lovná miera: kapor 45 cm. Dudváh č. 2b - 2-0420-1-1