Rudava kanál

Organizácia: MO SRZ Rohožník

Okres: Senica, Malacky

Rozloha: 0 ha

Číslo: 1-0610-1-1

Kanál Rudava od obce Prievaly po obec Sološnica. Rudava kanál - 1-0610-1-1

Farská voda

Organizácia: MO SRZ Holíč

Okres: Skalica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-0640-1-1

Farská voda od ústia do Moravy pri prečerpávacej stanici Kopčany po zhybku pod Chvojnicou a vodná plocha Valcha vyúsťujúca do Farskej vody. Lovná miera: sumec 80 cm. Farská voda -...

Kanál Kátovské jazero

Organizácia: MO SRZ Holíč

Okres: Skalica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-0981-1-1

Kanál Kátovské jazero po zhybku pod Chvojnicou, kanál Struha od Malých bubnov po vtok do Kátovského jazera, Výtržina. Lovná miera: sumec 80 cm Kanál Kátovské jazero - 2-0981-1-1

Váh č. 4

Organizácia: MO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-4390-1-1

Čiastkové povodie Váhu od ústia Dudváhu pri obci Siladice po ústie Jalšovského potoka pri obci Jalšové. Vážsky kanál od ústia do Váhu po hydrocentrálu v Maduniciach a Terezovské rameno. Váh č. 4 - 2-4390-1-1

Váh č. 3

Organizácia: MsO SRZ Sereď

Okres: Trnava, Galanta

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-4380-1-1

Čiastkové povodie Váhu od cestného mosta v obci Váhovce po kanál Dudváh pri obci Siladice. Tri ostrovy nad diaľničným mostom pri obci Váhovce sú vyhlásené za prírodnú rezerváciu - vstup zakázaný.

VN Radošovce I.

Organizácia: MO SRZ Senica

Okres: Senica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-5200-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Radošovce. VN Radošovce I. - 2-5200-1-1

VN Suchá nad Parnou

Organizácia: MsO SRZ Trnava

Okres: Trnava

Rozloha: 30 ha

Číslo: 2-5300-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Suchá nad Parnou a Podhájsky potok od ústia do nádrže po pramene. VN Suchá nad Parnou - 2-5300-1-1

Štrkovisko Podšomoď

Organizácia: MO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-3880-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri meste Hlohovec. Štrkovisko Podšomoď - 2-3880-1-1

Štrkovisko Ratkovský Háj

Organizácia: MO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 5 ha

Číslo: 2-3910-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Červeník. Štrkovisko Ratkovský Háj - 2-3910-1-1

VN Chtelnica

Organizácia: MO SRZ Vrbové

Okres: Piešťany

Rozloha: 16 ha

Číslo: 2-4590-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Chtelnica.