Raudazi

Organizácia: MO SRZ Veľké Leváre

Okres: Malacky

Rozloha: 9 ha

Číslo: 1-0590-1-1

Vodná plocha v inundačnom území rieky Moravy 52,3 - 53 tesne pod ochrannou hrádzou. Raudazi - 1-0590-1-1

Rybník Kozánek

Organizácia: VLM SR Malacky VO Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 3 ha

Číslo: 1-0790-1-1

Vodná plocha rybníka v lese medzi obcami Malacky a Plavecký Štvrtok L00 Kozánek - LS Bažantnica Malacky. Rybník Kozánek - 1-0790-1-1

Rybník Tančibok

Organizácia: VLM SR Malacky VO Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 3 ha

Číslo: 1-0800-1-1

Vodná plocha rybníka v lese medzi obcami Malacky a Plavecký Štvrtok na L00 Kozánek - LS Bažantnica Malacky. Rybník Tančibok - 1-0800-1-1

Štrkovisko Jahodná č. 4

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 8 ha

Číslo: 2-3390-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Jahodná.

Štrkovisko Jahodná č. 3

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-3380-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Jahodná.

Štrkovisko Jahodná č. 2

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-3370-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Jahodná.

Štrkovisko Jahodná č. 1

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-3360-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Jahodná.

Štrkovisko Malé Kosihy

Organizácia: MO SRZ Štúrovo

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 10 ha

Číslo: 2-3640-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Malé Kosihy. Štrkovisko Malé Kosihy - 2-3640-1-1

Štrkovisko Martovce

Organizácia: MO SRZ Hurbanovo

Okres: Komárno

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-3650-1-1

Vodná plocha štrkoviska v obci Martovce. Štrkovisko Martovce - 2-3650-1-1

Štrkovisko Michal nO - Čerpačka

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-3670-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Michal na Ostrove. Štrkovisko Michal nO - Čerpačka - 2-3670-1-1