Štrkovisko Šintava

Organizácia: MsO SRZ Sereď

Okres: Galanta

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-4020-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Šintava. Štrkovisko Šintava - 2-4020-1-1

Štrkovisko Kamenica nad Hronom

Organizácia: MO SRZ Štúrovo

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-3410-1-2

Vodná plocha štrkoviska pri obci Kamenica nad Hronom.

Štrkovisko Kenderáš

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-3440-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri preložke Žitavy a staré štrkovisko. Štrkovisko Kenderáš - 2-3440-1-1    

Štrkovisko Kotelnica č. 1

Organizácia: MO SRZ Hurbanovo

Okres: Komárno

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-3520-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri majeri Kotelnica. Štrkovisko Kotelnica č. 1 - 2-3520-1-1

Štrkovisko Kotelnica č. 2

Organizácia: MO SRZ Hurbanovo

Okres: Komárno

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-3530-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri majeri Kotelnica.

Štrkovisko Kotelnica č. 3

Organizácia: MO SRZ Hurbanovo

Okres: Komárno

Rozloha: 4 ha

Číslo: 2-3540-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri majeri Kotelnica.

Štrkovisko Lesné Kračany

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-3590-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Lesné Kračany Štrkovisko Lesné Kračany - 2-3590-1-1

Odpadový kanál

Organizácia: MO SRZ Veľké Leváre

Okres: Malacky

Rozloha: 0 ha

Číslo: 1-0430-1-1

Odpadový kanál prechádzajúci medzi Moravou a Lakšárskym potokom od ústia Baďurového kanála pri obci Malé Leváre po k. ú. Závod. Odpadový kanál - 1-0430-1-1

OR Stará Morava

Organizácia: MO SRZ Veľké Leváre

Okres: Malacky

Rozloha: 21 ha

Číslo: 1-0440-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Moravy v rkm. 57,8 - 58,5 v inundačnom území rieky Moravy. OR Stará Morava - 1-0440-1-1

Rašelinisko Rohožník č. 3

Organizácia: MO SRZ Rohožník

Okres: Malacky

Rozloha: 1 ha

Číslo: 1-0510-1-2

Vodná plocha rašeliniska v obci Rohožník. Rašelinisko Rohožník č. 3 - 1-0510-1-2