Rybník č. 8 - Marheček

Organizácia: VLM SR Malacky VO Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 0 ha

Číslo: 1-0700-1-2

Vodná plocha štvrtého rybníka sústavy rybníkov Marheček L00 Minavo Ker - LS Bažantnica Malacky. Rybník č. 8 - Marheček - 1-0700-1-2

Rybník č. 9 - Marheček

Organizácia: VLM SR Malacky VO Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 1 ha

Číslo: 1-0710-1-2

Vodná plocha piateho rybníka sústavy rybníkov Marheček na L00 Minárov Ker - LS Bažantnica Malacky. Rybník č. 9 - Marheček - 1-0710-1-2

Rybník č.10 - Marheček

Organizácia: VLM SR Malacky VO Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 1 ha

Číslo: 1-0720-1-2

Vodná plocha šiesteho rybníka sústavy rybníkov Marheček na L00 Minárov Ker - LS Bažantnica Malacky. Rybník č.10 - Marheček - 1-0720-1-2

Rybník č.16 - Marheček

Organizácia: VLM SR Malacky VO Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 1 ha

Číslo: 1-0730-1-2

Vodná plocha siedmeho rybníka sústavy rybníkov Marheček na L00 Minárov Ker - LS Bažantnica Malacky. Rybník č.16 - Marheček - 1-0730-1-2

Rybník č.17 - Marheček

Organizácia: VLM SR Malacky VO Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 2 ha

Číslo: 1-0740-1-2

Vodná plocha ôsmeho rybníka sústavy rybníkov Marheček na L00 Minárov Ker - LS Bažantnica Malacky. Rybník č.17 - Marheček - 1-0740-1-2

Rybník č.18 - Marheček

Organizácia: VLM SR Malacky VO Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 2 ha

Číslo: 1-0750-1-2

Vodná plocha deviateho rybníka sústavy rybníkov Marheček na LOO Minárov Ker - LS Bažantnica Malacky. Rybník č.18 - Marheček - 1-0750-1-2

Rybník č.19 - Marheček

Organizácia: VLM SR Malacky VO Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 3 ha

Číslo: 1-0760-1-2

Vodná plocha desiateho rybníka sústavy rybníkov Marheček L00 Minavo Ker - LS Bažantnica Malacky. Rybník č.19 - Marheček - 1-0760-1-2

Rybník č. 7 - Marheček

Organizácia: VLM SR Malacky VO Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 1 ha

Číslo: 1-0690-1-2

Vodná plocha tretieho rybníka sústavy rybníkov Marheček na L00 Minárov Ker - LS Bažantnica Malacky. Rybník č. 7 - Marheček - 1-0690-1-2

Rybník č.20 - Marheček

Organizácia: VLM SR Malacky VO Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 2 ha

Číslo: 1-0770-1-2

Vodná plocha jedenásteho rybníka sústavy rybníkov Marheček na L00 Minárov Ker - LS Bažantnica Malacky. Rybník č.20 - Marheček - 1-0770-1-2

Rybník č.21 - Marheček

Organizácia: VLM SR Malacky VO Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 4 ha

Číslo: 1-0780-1-2

Vodná plocha dvanásteho rybníka sústavy rybníkov Marheček na L00 Minárov Ker - LS Bažantnica Malacky. Rybník č.21 - Marheček - 1-0780-1-2