Orava č. 4

Organizácia: MO SRZ Trstená

Okres: Tvrdošín

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2731-1-1

Rieka Orava od cestného mosta v meste Tvrdošín po teleso hrádze VVN Tvrdošín. Orava č. 4 - 3-2731-1-1

Jazero Počúvadlianske

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 12 ha

Číslo: 3-1450-1-1

Vodná plocha jazera pri obci Počúvadlo. Jazero Počúvadlianske - 3-1450-1-1

Veľké Studenské a Malé Studenské jazero

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 9 ha

Číslo: 3-4820-1-1

Vodná plocha dvoch jazier v obci Banský Studenec. Veľké Studenské a Malé Studenské jazero - 3-4820-1-1

Rašelinisko Dvorec

Organizácia: MO SRZ Turčianske Teplice

Okres: Turčianske Teplice

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-3180-1-1

Vodná plocha troch rašelinísk pri obci Dvorec. Rašelinisko Dvorec - 3-3180-1-1

Rašelinisko Ivančiná

Organizácia: MO SRZ Turčianske Teplice

Okres: Turčianske Teplice

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-3190-1-1

Vodná plocha dvoch rašelinísk pri obci Ivančiná. Rašelinisko Ivančiná - 3-3190-1-1

Stredný rybník Petrovec

Organizácia: LESY OZ Kriváň

Okres: Poltár

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-3900-1-2

Vodná plocha rybníka pri obci Kalinovo. Stredný rybník Petrovec - 3-3900-1-2

Dolný rybník Petrovec

Organizácia: LESY OZ Kriváň

Okres: Poltár

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-0710-1-2

Vodná plocha rybníka pri obci Kalinovo. Dolný rybník Petrovec - 3-0710-1-2

Pieskovňa

Organizácia: MsO SRZ Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 12 ha

Číslo: 1-0470-1-1

Vodná plocha pieskoviska pri obci Plavecký Štvrtok. Zákaz lovu rýb zo severného brehu v úseku označenom tabuľami "CHRÁNENÁ RYBIA OBLASŤ".

Dudváh č. 2b

Organizácia: MsO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-0421-1-1

Čiastkové povodie Dudváhu od ústia do Váhu za obcou Siladice po most pri prečerpávacej stanici pri obci Pečeňady. Lovná miera: kapor 45 cm. Dudváh č. 2b - 2-0420-1-1

Morava č.6

Organizácia: MO SRZ Kúty

Okres: Senica

Rozloha: 7 ha

Číslo: 2-1340-1-1

Čiastkové povodie rieky Morava od trojhraničného kameňa (ústie Dyje) po rkm 78. Myjava od ústia po stavidlo 5728 pri obci Kuklov, staré koryto Myjavy pri Kútoch, uzavreté ramená na ľavom brehu Moravy. Revír je hraničná voda – lov rýb...