Štrkovisko Argentína

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-2860-1-1

Vodná plocha štrkoviska v meste Šurany, časť Argentína. Štrkovisko Argentína - 2-2860-1-1

Štrkovisko Kenderáš

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-3440-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri preložke Žitavy a staré štrkovisko. Štrkovisko Kenderáš - 2-3440-1-1    

Štrkovisko Mojzesovo - Lipová

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-3730-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri štátnej ceste Mojzesová - Lipová. Štrkovisko Mojzesovo - Lipová - 2-3730-1-1

Štrkovisko Nitriansky Hrádok

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-3770-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Šurany - časť Nitriansky Hrádok. Štrkovisko Nitriansky Hrádok - 2-3770-1-1

Štrkovisko pri Rybárskom dome

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-3900-1-1

Vodná plocha štrkoviska v meste Šurany. Štrkovisko pri Rybárskom dome - 2-3900-1-1

Štrkovisko Staré Komjatice

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-3970-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Komjatice.

Štrkovisko Tona Šurany

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 24 ha

Číslo: 2-4060-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri meste Šurany. Štrkovisko Tona Šurany - 2-4060-1-1

Štrkovisko Úľany nad Žitavou

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-4110-1-1

Vodná plocha štrkoviska v obci Úľany nad Žitavou.

Štrkovisko Veľký Kýr

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-4160-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Veľký Kýr.  

VN Maňa

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 7 ha

Číslo: 2-5000-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Maňa. VN Maňa - 2-5000-1-2