Turiec č.1 (tornaľa)

Organizácia: MO SRZ Tornaľa

Okres: Revúca

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-4520-1-1

Čiastkové povodie rieky Turiec od ústia do rieky Slaná po cestný most pri obci Sása. Turiec č.1 (tornaľa) - 3-4520-1-1

VN Bolešov - Gilianka

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-4930-1-4

Vodná plocha nádrže nad obcou Bolešov. VN Bolešov - Gilianka - 3-4930-1-4

Bodrog č. 1a

Organizácia: MO SRZ Streda nad Bodrogom

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0140-1-1

Čiastkové povodie rieky Bodrog od štátnej hranice SR - Maďarsko (rkm 0,0) po sútok Bodrogu s Roňavou (rkm 1,1), časť odstaveného ramena Bodrogu pri obci Klin nad Bodrogom „Patova“ a čiastkové povodie Bereckého prívodného kanála od...

Brusník

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0200-1-1

Potok Brusník od ústia pod Spišskou Novou Vsou po cestný most v obci Letanovce. Brusník - 4-0200-1-1

Hnilec č. 1

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0550-1-1

Čiastkové povodie rieky Hnilec od cestného mosta pri obci Jaklovce po cestný most pri Huti Matilda pri obci Prakovce. Hnilec č. 1 - 4-0550-1-1

Jazero Izra

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-0830-1-1

Vodná plocha jazera pri obci Slanec. Jazero Izra - 4-0830-1-1

Levočský potok č. 1

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1220-1-1

Levočský potok od ústia v obci Markušovce po cestný most v osade Levočské Lúky. Levočský potok č. 1 - 4-1220-1-1

Myslavský potok č. 1

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1500-1-1

Myslavský potok od ústia po cestný most VSŽ Košice. Myslavský potok č. 1 - 4-1500-1-1

Olšava č. 1

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 11 ha

Číslo: 4-1610-1-1

Čiastkové povodie rieky Olšava od ústia do Hornádu pri obci Ždaňa po ústie potoka Svinica pri obci Svinica. Olšava č. 1 - 4-1610-1-1

Sokoľanský potok

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-2400-1-1

Sokoľanský potok od ústia pri obci Milhosť po pramene. Sokoľanský potok - 4-2400-1-1