VN Ružín

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Košice

Rozloha: 390 ha

Číslo: 4-3750-1-1

Vodná plocha nádrže od priehradného telesa po železničný most Margecany smerom na Kľuknavu a potok Bystrá od ústia po pramene. VN Ružín - 4-3750-1-1

Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4140-1-1

Výpustný kanál od sútoku s riekou Laborec po teleso hrádze VN Zem plínska Šírava pri obci Zalužice. V úseku 200m od telesa hrádze smerom dole prúdom je zimovisko a neresisko rýb v období od 01.02. do 15.06 -zákaz lovu rýb! ...

Rybníky Brzotín

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Rožňava

Rozloha: 35 ha

Číslo: 4-2210-1-2

Vodná plocha 9 rybníkov v areáli rybochovného zariadenia SRZ Rada - stredisko Brzotín vrátane štyroch sádok pri obci Brzotín. Rybníky Brzotín - 4-2210-1-2

Štrkovisko Geča

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 250 ha

Číslo: 4-2670-1-1

Vodná plocha štrkovísk pri obci Geča. Štrkovisko Geča - 4-2670-1-1

VN Sečovce

Organizácia: MO SRZ Sečovce

Okres: Trebišov

Rozloha: 8 ha

Číslo: 4-3760-1-1

Vodná plocha nádrže pri meste Sečovce. VN Sečovce - 4-3760-1-1

Odpadový kanál EVO Vojany

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-1550-1-1

Čiastkové povodie odpadového kanála oteplenej vody od ústia po MVE. Odpadový kanál EVO Vojany - 4-1550-1-1

VVN Ružín

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 65 ha

Číslo: 4-4120-1-1

Vodná plocha vyrovnávacej vodnej nádrže nad obcou Malá Lodina po priehradné teleso VN Ružín. VVN Ružín - 4-4120-1-1

Jazero Košice

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 30 ha

Číslo: 4-0840-1-1

Vodná plocha priemyselnej jamy - Jazero pri mestskej časti Sídliska Nad jazerom. Jazero Košice - 4-0840-1-1

VN Bukovec I.

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 30 ha

Číslo: 4-3270-4-1

Vodná plocha nádrže pri obci Bukovec. VN Bukovec I. - 4-3270-4-1

Štítnický potok

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2550-4-1

Štítnický potok od ústia v obci Plešivec po pramene. Štítnický potok - 4-2550-4-1