Jazero Bakomy

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-1400-1-1

Vodná plocha jazera pri obci Štiavnické Bane. Jazero Bakomy - 3-1400-1-1

Jazero Belianske

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-1410-1-1

Vodná plocha jazera pri meste Banská Štiavnica. Jazero Belianske - 3-1410-1-1

Jazero Evička

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-1420-1-1

Vodná plocha jazera v obci Štiavnické Bane. Jazero Evička - 3-1420-1-1

Jazero Halčianske

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-1430-1-1

Vodná plocha jazera v obci Banská Belá. Jazero Halčianske - 3-1430-1-1

Jazero Klinger

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-1440-4-1

Vodná plocha jazera pri meste Banská Štiavnica Jazero Klinger - 3-1440-4-1

Jazero Winšachtské

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-1460-1-1

Vodná plocha jazera v obci Štiavnické Bane. jazero Winšachtské - 3-1460-1-1

Slatina č. 1

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3740-1-1

Čiastkové povodie rieky Slatina od ústia do rieky Hron po hrádzové teleso VN Môťová a od oceľovej lávky pre peších po MVE v Pstruši pod Čiernym mostom. Slatina č. 1 - 3-3740-1-1

Štiavnica č. 2 (krupina)

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3970-1-1

Čiastkové povodie Štiavnice od cestného mosta v obci Dudince po cestný most v obci Hontianske Nemce. Štiavnica č. 2 (krupina) - 3-3970-1-1

Rybník Zelené

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Poltár

Rozloha: 18 ha

Číslo: 3-3570-1-2

Vodná plocha rybníka pri obci Poltár - časť Zelené. Rybník Zelené - 3-3570-1-2

Štrkovisko Párnica

Organizácia: MO SRZ Dolný Kubín

Okres: Dolný Kubín

Rozloha: 17 ha

Číslo: 3-4170-1-1

Vodná plocha štrkoviska pozostávajúceho zo 17 vodných plôch pri obci Párnica - Záhrabovo. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany. Štrkovisko Párnica - 3-4170-1-1