Myslavský potok č. 1

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1500-1-1

Myslavský potok od ústia po cestný most VSŽ Košice. Myslavský potok č. 1 - 4-1500-1-1

Olšava č. 1

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 11 ha

Číslo: 4-1610-1-1

Čiastkové povodie rieky Olšava od ústia do Hornádu pri obci Ždaňa po ústie potoka Svinica pri obci Svinica. Olšava č. 1 - 4-1610-1-1

Sokoľanský potok

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-2400-1-1

Sokoľanský potok od ústia pri obci Milhosť po pramene. Sokoľanský potok - 4-2400-1-1

VN Ružín

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Košice

Rozloha: 390 ha

Číslo: 4-3750-1-1

Vodná plocha nádrže od priehradného telesa po železničný most Margecany smerom na Kľuknavu a potok Bystrá od ústia po pramene. VN Ružín - 4-3750-1-1

Štrkovisko Kechnec

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 250 ha

Číslo: 4-2680-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Kechnec. Štrkovisko Kechnec - 4-2680-1-1

VN Bukovec I.

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 30 ha

Číslo: 4-3270-4-1

Vodná plocha nádrže pri obci Bukovec. VN Bukovec I. - 4-3270-4-1

VN Bukovec II.

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ Košice

Okres: Košice - okolie

Rozloha: 105 ha

Číslo: 4-3280-4-3

Vodná plocha vodárenskej nádrže od telesa hrádze po koniec vzdutia pri max. prevádzkovej hladine 416,75 m.n.m. VN Bukovec II. - 4-3280-4-3

Jazero Izra

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-0830-1-1

Vodná plocha jazera pri obci Slanec. Jazero Izra - 4-0830-1-1

Štrkovisko Geča

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 250 ha

Číslo: 4-2670-1-1

Vodná plocha štrkovísk pri obci Geča. Štrkovisko Geča - 4-2670-1-1

VVN Ružín

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 65 ha

Číslo: 4-4120-1-1

Vodná plocha vyrovnávacej vodnej nádrže nad obcou Malá Lodina po priehradné teleso VN Ružín. VVN Ružín - 4-4120-1-1