Bodva č. 4

Organizácia: LESY OZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0180-4-1

Čiastkové povodie rieky Bodva od ústia Štóskeho potoka po pramene a Štósky potok od ústia po pramene. Bodva č. 4 - 4-0180-4-1

Črmeľský potok

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0360-4-2

Črmeľský potok od ústia v meste Košice po pramene. Črmeľský potok - 4-0360-4-2

VN Nižný Lanec / Kanaš/

Organizácia: MO SRZ Moldava nad Bodvou

Okres: Košice

Rozloha: 10 ha

Číslo: 4-3630-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Nižný Lanec. VN Nižný Lanec /Kanaš/ - 4-3630-1-1

VN Paňovce

Organizácia: MO SRZ Moldava nad Bodvou

Okres: Košice

Rozloha: 3 ha

Číslo: 4-3690-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Paňovce. VN Paňovce - 4-3690-1-1

Materialová jama Tepláreň

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 10 ha

Číslo: 4-1470-1-1

Vodná plocha priemyselnej jamy v meste Košice. Materialová jama Tepláreň - 4-1470-1-1

Myslavský potok č. 2

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1510-4-1

Myslavský potok od cestného mostu VSŽ Košice po pramene. Myslavský potok č. 2 - 4-1510-4-1

Olšava č. 2

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1620-4-1

Čiastkové povodie rieky Olšava od ústia potoka Svinica pri obci Svinica po pramene a potoky Svinický, Kamenický a Tŕstianka od ústia po pramene. Olšava č. 2 - 4-1620-4-1

Opátka

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1730-4-1

Potok Opátka od ústia do VN Ružín po pramene a potok Zlatník č. II. od ústia po pramene. Opátka - 4-1730-4-1

VN Vyšná Kamenica

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3960-4-1

Vodná plocha nádrže pri obci Vyšná Kamenica. VN Vyšná Kamenica - 4-3960-4-1

Zadielsky potok

Organizácia: MO SRZ Moldava nad Bodvou

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4170-4-1

Zadielsky potok od ústia po štátnu prírodnú rezerváciu Zadielska tiesňava. Zadielsky potok - 4-4170-4-1