Štrkovisko Čaňa - Hutné stavby cintorín

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 15 ha

Číslo: 4-2630-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Čaňa. Štrkovisko Čaňa - Hutné stavby cintorín - 4-2630-1-1

Štrkovisko Čaňa - Nové jazero

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 20 ha

Číslo: 4-2640-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Čaňa. Štrkovisko Čaňa - Nové jazero - 4-2640-1-1

Štrkovisko Čaňa - Rezervácia

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 8 ha

Číslo: 4-2650-1-1

Vodná plocha štrkoviska pro obci Čaňa. Štrkovisko Čaňa - Rezervácia - 4-2650-1-1

Štrkovisko Čaňa - Staré jazero

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 9 ha

Číslo: 4-2660-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Čaňa. Štrkovisko Čaňa - Staré jazero - 4-2660-1-1

Štrkovisko Kokšov - Bakša

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-2690-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Kokšov Bakša. Štrkovisko Kokšov - Bakša - 4-2690-1-1

Štrkovisko Krásna

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 30 ha

Číslo: 4-2700-1-1

Vodná plocha štrkovísk v okolí mestskej časti Krásna nad Hornádom. Štrkovisko Krásna - 4-2700-1-1

Šugovský potok

Organizácia: MO SRZ Medzev

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2730-4-1

Šugovský potok od ústia pri meste Medzev po pramene a vodná plocha nádrží v Šugovskej doline. Šugovský potok - 4-2730-4-1

VN Seňa

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-3770-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Seňa. VN Seňa - 4-3770-1-1

VN Janík

Organizácia: MO SRZ Moldava nad Bodvou

Okres: Košice

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-3420-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Janík. VN Janík - 4-3420-1-1

Bodva č. 3

Organizácia: MO SRZ Medzev

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0170-4-1

Čiastkové povodie rieky Bodva od ústia potoka Teplica v obci Jasov po ústie Štóskeho potoka a potok Zlatná od ústia po pramene. Bodva č. 3 - 4-0170-4-1