Belanský potok

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0060-4-1

Belanský potok od ústia po pramene a potok Zlatník č. I. od ústia po pramene. Belanský potok - 4-0060-4-1

Hrubša

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0730-4-2

Potok Hrubša od ústia do Hornádu po pramene. Hrubša - 4-0730-4-2

Ida č. 2

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0760-4-1

Čiastkové povodie rieky Ida od cestného mosta pri kaštieli v obci Veľká Ida po vodnú nádrž Bukovec I. Ida č. 2 - 4-0760-4-1

Ida č. 3

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0770-4-1

Čiastkové povodie rieky Ida od vodnej nádrže Bukovec I. po priehradné teleso vodárenskej nádrže Bukovec II. nad obcou Bukovec. Ida č. 3 - 4-0770-4-1

Ida č. 4

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ Košice

Okres: Košice - okolie

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0780-4-2

Čiastkové povodie rieky Ida od ústia do VN Bukovec II. nad obcou Bukovec po pramene. Ida č. 4 - 4-0780-4-2

Turňa č. 2

Organizácia: MO SRZ Moldava nad Bodvou

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3000-4-1

Čiastkové povodie rieky Turňa od ústia potoka Vápený pri obci Jablonov nad Turňou po pramene a potok Vápený od ústia po prameň. Turňa č. 2 - 4-3000-4-1

Uhrinč

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3080-4-2

Potok Uhrinč od ústia do Hornádu po pramene. Uhrinč - 4-3080-4-2

VN Bidovce

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 3 ha

Číslo: 4-3220-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Bidovce. VN Bidovce - 4-3220-1-1

Hornád č. 1a

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0630-2-1

Čiastkové povodie rieky Hornád od štátnej hranice SR - Maďarsko pri obci Milhosť (Tornyosnemeti) po obec Trstené pri Hornáde v rkm 107,955 až 118,4 - hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na...

Hornád č. 1b

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0631-1-1

Čiastkové povodie rieky Hornád od obce Trstené pri Hornáde (rkm 118,4) po ústie potoka Svinka, potoky Kysacký a Ždanský od ústia po pramene a odstavené ramená v povodí revíru. Hornád č. 1b - 4-0631-1-1