Jazero Košice

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 30 ha

Číslo: 4-0840-1-1

Vodná plocha priemyselnej jamy - Jazero pri mestskej časti Sídliska Nad jazerom. Jazero Košice - 4-0840-1-1

Bodva č. 1

Organizácia: MO SRZ Moldava nad Bodvou

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0150-1-1

Čiastkové povodie rieky Bodva od štátnej hranice SR - Maďarsko po cestný most v obci Hatiny. Bodva č. 1 - 4-0150-1-1

Bodva č. 2

Organizácia: MO SRZ Moldava nad Bodvou

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0160-1-1

Čiastkové povodie rieky Bodva od cestného mosta v obci Hatiny po ústie potoka Teplica v obci Jasov. Bodva č. 2 - 4-0160-1-1

Ida č. 1

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0750-1-1

Čiastkové povodie rieky Ida od ústia do Bodvy po cestný most pri kaštieli v obci Veľká Ida. Ida č. 1 - 4-0750-1-1

Torysa č. 1

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2890-1-1

Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia do Hornádu pri obci Nižná Hutka po ústie potoka Balky pri obci Seniakovce a odstavené ramená v povodí revíru. Torysa č. 1 - 4-2890-1-1

Turňa č. 1

Organizácia: MO SRZ Moldava nad Bodvou

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2990-1-1

Čiastkové povodie rieky Turňa od ústia do Bodvy pri obci Hosťovce po ústie potoka Vápený pri obci Jablonov nad Turňou. Turňa č. 1 - 4-2990-1-1

Ružinok

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-2160-4-2

Potok Ružinok od ústia do VVN Ružín po pramene. Ružinok - 4-2160-4-2

Sopotnica (KE)

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2410-4-1

Potok Sopotnica od ústia po pramene. Sopotnica (KE) - 4-2410-4-1

Strašný jarok

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-2460-4-2

Potok Strašný jarok od ústia do Hornádu po pramene. Strašný jarok - 4-2460-4-2

Štrkovisko Čaňa - Hutné stavby

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 15 ha

Číslo: 4-2620-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Čaňa. Štrkovisko Čaňa - Hutné stavby - 4-2620-1-1