Boca

Organizácia: MO SRZ Liptovský Hrádok

Okres: Lipt. Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0230-4-1

Potok Boca od ústia do Váhu v Kráľovej Lehote po pramene a prítoky Michalovský, Svidovský potok, Chopcovica, Čertovica po pramene. Boca - 3-0230-4-1

Bradová

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0270-4-2

Potok Bradová od ústia do Rajčanky pri cestnom moste Žilina - Strážov po pramene. Bradová - 3-0270-4-2

Brancovský potok

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0280-4-2

Brancovský potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene. Brancovský potok - 3-0280-4-2

Štrkovisko Chrenkova pláň

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-4090-1-1

Vodná plocha štrkoviska za obcou Turany na pravej strane rieky Váh. Štrkovisko Chrenkova pláň - 3-4090-1-1

Štrkovisko Explózia

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-4120-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri rozvodni vysokého napätia za obcou Sučany. Štrkovisko Explózia - 3-4120-1-1

Štrkovisko Hrabové I., II.

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 25 ha

Číslo: 3-4140-1-1

Vodná plocha dvoch štrkovísk pri obci Hrabové. Štrkovisko Hrabové I., II. - 3-4140-1-1

Štrkovisko Malý Bôr

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-4160-1-1

Vodná plocha dvoch štrkovísk pri obci Nolčovo na pravej strane rieky Váh. Štrkovisko Malý Bôr - 3-4160-1-1

Štrkovisko Predmier

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-4180-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Predmier. Štrkovisko Predmier - 3-4180-1-1

Štrkovisko Prúdy

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 13 ha

Číslo: 3-4190-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Predmier. Štrkovisko Prúdy - 3-4190-1-1

Štrkovisko Teplica

Organizácia: MO SRZ Turčianske Teplice

Okres: Turčianske Teplice

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-4230-1-1

Vodná plocha dvoch štrkovísk pri potoku Teplica (Žarnovica). Štrkovisko Teplica - 3-4230-1-1