Studený potok č. 1 (trstená)

Organizácia: MO SRZ Trstená

Okres: Tvrdošín

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3940-4-1

Studený potok od ústia do rieky Orava pri obci Podbiel po sútok s potokom Blatná pri obci Habovka. Studený potok č. 1 (trstená) - 3-3940-4-1

Studený potok č. 2 (trstená)

Organizácia: Lesy TANAP-u

Okres: Tvrdošín

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3941-4-2

Čiastkové povodie Studeného potoka od ústia potoka Blatné pri o. Habovka po pramene vrátane potoka Blatné od ústia po pramene. Studený potok č. 2 (trstená) - 3-3941-4-2

Šľahorov potok

Organizácia: MO SRZ Čadca

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3960-4-2

Šľahorov potok od ústia do rieky Čierňanka v obci Svrčinovec po štátnu hranicu s ČR. Šľahorov potok - 3-3960-4-2

Štiavnica č.1 (lipt. mikuláš)

Organizácia: MsO SRZ Lipt. Mikuláš

Okres: Lipt. Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3990-4-1

Potok Štiavnica od ústia do Váhu pri obci Uhorská Ves po cestný most pred Stanišovskou dolinou. Štiavnica č.1 (lipt. mikuláš) - 3-3990-4-1

Štiavnica č.2 (lipt. mikuláš)

Organizácia: MsO SRZ Lipt. Mikuláš

Okres: Lipt. Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4000-4-2

Potok Štiavnica od cestného mosta pred Stanišovskou dolinou po pramene. Štiavnica č.2 (lipt. mikuláš) - 3-4000-4-2

Štiavničanka

Organizácia: MsO SRZ Ružomberok

Okres: Ružomberok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4010-4-2

Potok Štiavničanka od ústia do rieky Váh pri Ružomberku pri východnom areáli SCP Ružomberok po pramene, vrátane prítoku Ludrovianka. Štiavničanka - 3-4010-4-2

Štiavnik

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4020-4-1

Potok Štiavnik (Štiavnický potok) od cestného mosta v obci Hvozdnica po pramene, vrátane prítokov. Štiavnik - 3-4020-4-1

Štrkovisko Brodno

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-4080-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Brodno. Štrkovisko Brodno - 3-4080-1-1

Ochodničanka

Organizácia: MO SRZ Kysucké Nové Mesto

Okres: Kysucké Nové Mesto

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2560-4-1

Ochodničanka od ústia do rieky Kysuca pod obcou Ochodnica po pramene, vrátane prítokov Suchá a Švaňov potok. Ochodničanka - 3-2560-4-1

Olešnianka

Organizácia: MO SRZ Turzovka

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2580-4-1

Potok Olešnianka od ústia do rieky Kysuca v obci Staškov po pramene. Olešnianka - 3-2580-4-1