Vadičovský potok

Organizácia: MO SRZ Kysucké Nové Mesto

Okres: Kysucké Nové Mesto

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4550-4-1

Vadičovský potok od ústia do rieky Kysuca v obci Radoľa po pramene, vrátane prítokov Radoľčanka a Dlhý potok. Vadičovský potok - 3-4550-4-1

Váh č.12

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4610-1-1

Čiastkové povodie starého koryta rieky Váh od rkm 224,70 pri obci Beňov po priehradné teleso VN Hričov. Pri cestnom moste v Bytči (100 m nad a 100 m pod mostom) je vyhlásené zimovisko. V tomto úseku (označenom tabuľami) platí zákaz lovu...

Váh č.15

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4640-5-1

Čiastkové povodie rieky Váh od železničného mosta Strečno - Vrútky po ústie potoka Hoskora. Váh č.15 - 3-4640-5-1

Váh č.16

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4650-6-1

Čiastkové povodie rieky Váh od ústia potoka Hoskora /Jánošíkov potok/ po vtok Turca. Váh č.16 - 3-4650-6-1

Rosinka

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3360-4-2

Potok Rosinka od ústia do Váhu až po pramene. Rosinka - 3-3360-4-2

Rovnianka

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3370-4-1

Potok Rovnianka od cestného mosta v obci Kotešová po pramene, vrátane prítokov. Rovnianka - 3-3370-4-1

Rudinský potok

Organizácia: MO SRZ Kysucké Nové Mesto

Okres: Kysucké Nové Mesto

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3380-4-1

Rudinský potok od ústia do rieky Kysuca pri obci Rudinka po pramene. Rudinský potok - 3-3380-4-1

Rybník Ďanová

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-3390-1-1

Vodná plocha rybníka pri obci Ďanová. Rybník Ďanová - 3-3390-1-1

Rybník Milošová

Organizácia: MO SRZ Čadca

Okres: Čadca

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-3440-1-1

Vodná plocha rybníka pri miestnej časti Čadca - Milošová. Rybník Milošová - 3-3440-1-1

Rybník Okoličné

Organizácia: MsO SRZ Lipt. Mikuláš

Okres: Lipt. Miluláš

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-3450-1-1

Vodná plocha rybníka v meste Liptovský Mikuláš - časť Okoličné. Rybník Okoličné - 3-3450-1-1