Zázrivá

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6120-4-1

Potok Zázrivá od ústia do rieky Turiec po pramene. Zázrivá - 3-6120-4-1

Zázrivka

Organizácia: MO SRZ Dolný Kubín

Okres: Dolný Kubín

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6130-4-1

Potok Zázrivka od ústia do Oravy v obci Párnica po pramene nad osadami obce Zázrivá, vrátane prítokov. Revír v NP Malá Fatra. Zázrivka - 3-6130-4-1

Zdrže Petrovička

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6140-1-2

Vodná plocha sústavy zdrží na Petrovickom potoku v meste Bytča. Zdrže Petrovička - 3-6140-1-2

Zlatný potok

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6160-4-2

Zlatný potok od ústia do VN Žilina v osade Zlatné po pramene. Zlatný potok - 3-6160-4-2

Žarnovica

Organizácia: LESY OZ Žilina

Okres: Turčianske Teplice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6180-4-1

Žarnovica od ústia pri obci Horná Štubňa po ústie potoka Čremošné. Žarnovica - 3-6180-4-1

Žaškovský potok

Organizácia: MO SRZ Dolný Kubín

Okres: Dolný Kubín

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6190-4-1

Žaškovský potok od ústia do Oravy pod obcou Žaškov po pramene nad obcou Žaškov s prítokmi. Žaškovský potok - 3-6190-4-1

VN Krpeľany

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Martin, Dolný Kubín

Rozloha: 140 ha

Číslo: 3-5240-1-1

Vodná plocha spodnej časti nádrže (144 ha) od priehradného telesa po ústie menného pravostranného potoka pri parkovisku. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa - nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu....

Štrkovisko Bôr

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-4070-1-1

Vodná plocha štrkoviska medzi derivačným kanálom Váhu a starým korytom rieky Váh pri obci Nolčovo. Štrkovisko Bôr - 3-4070-1-1

Nolčovská jama

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-2510-1-1

Vodná plocha nádrže - jamy pri obci Nolčovo na pravej strane rieky Váh. Nolčovská jama - 3-2510-1-1

VN Divinka

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-5000-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Divinka. VN Divinka - 3-5000-1-1