Porubský potok (žilina)

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2940-4-1

Porubský potok od ústia do Rajčanky v obci Konská po pramene. Porubský potok (žilina) - 3-2940-4-1

Povinský potok

Organizácia: MO SRZ Kysucké Nové Mesto

Okres: Kysucké Nové Mesto

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2960-4-1

Povinský potok od ústia do rieky Kysuca v obci Povinná po pramene, vrátane prítokov Sidorovský a Kanový potok. Povinský potok - 3-2960-4-1

Predmieranka

Organizácia: MO SRZ Turzovka

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2970-4-1

Potok Predmieranka od ústia do rieky Kysuca pri meste Turzovka po pramene a prítoky Kornica a Riečanský a Polkovský potok od ústia po pramene. Predmieranka - 3-2970-4-1

Priekov

Organizácia: MO SRZ Trstená

Okres: Tvrdošín

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3000-4-2

Priekov potok od ústia do Studeného potoka po pramene. Priekov - 3-3000-4-2

Prosiečanka

Organizácia: MsO SRZ Ružomberok

Okres: Ružomberok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3020-4-1

Potok Prosiečanka od ústia do VN Liptovská Mara pod obcou Prosiek po hranicu NPR Prosiecka dolina. Prosiečanka - 3-3020-4-1

Pšurnovický potok

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3070-4-1

Pšurnovický potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene. Pšurnovický potok - 3-3070-4-1

Pucov potok

Organizácia: MO SRZ Dolný Kubín

Okres: Dolný Kubín

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3080-4-1

Pucov potok od ústia do Oravy v obci Medzibrodie n/Oravou po pramene nad obcou Pokryváč vrátane prítokov. Pucov potok - 3-3080-4-1

Račková

Organizácia: Lesy TANAP-u OZ Liptovský Hrádok

Okres: Lipt. Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3091-4-1

Čiastkové povodie potoka Račková od kamennej prehrádzky pri rekreačnom stredisku TESLA po pramene. Račková - 3-3091-4-1

Blaškov potok

Organizácia: MO SRZ Čadca

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0180-4-2

Blaškov potok od ústia do rieky Kysuca v meste Krásno nad Kysucou po pramene. Blaškov potok - 3-0180-4-2

Blatnický potok

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0190-4-1

Blatnický potok od RH Slovryb Príbovce po pramene. Blatnický potok - 3-0190-4-1