Revír Ipeľ č. 5 | 3-1260-1-1

Číslo revíru: 3-1260-1-1
Rozloha: 0
Organizácia: MsO SRZ Lučenec
Účel: lovný
Druh povolenia: celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Charakter vody: kaprový
Úžívateľ: SRZ
Okres: Lučenec
Stránka organizácie:
Správca: povodie Hrona
  • Oblúbenosť 0 z 5

Čiastkové povodie rieky Ipeľ od ústia potoka Tisovník po hraničný kameň pod obcou Kalonda - hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby, jej funkčných objektov, rybom prechode a min. 100 m nad a pod rybím prechodom. Ipeľ č. 5 - 3-1260-1-1

Hodnotenie:


Foto-galéria: Ipeľ č. 5

Nahraj Fotku


Rybárske preteky

Lovné miery

Amurod 70 cm

Zanechať komentár

Komentáre

Revíry v MsO SRZ Lučenec (nahodných max 18)

VN Ľuboreč

Číslo:

Plocha:

3-5360-1-1

66

Oblúbenosť 2 z 5

VN Ratka

Číslo:

Plocha:

3-5650-1-1

1

Oblúbenosť 0 z 5

Kúpna Baňa

Číslo:

Plocha:

3-1800-1-1

2

Oblúbenosť 5 z 5

Ipeľ č. 7

Číslo:

Plocha:

3-1280-4-1

0

Oblúbenosť 0 z 5

Krivánsky potok

Číslo:

Plocha:

3-1740-4-1

0

Oblúbenosť 0 z 5

Ipeľ č. 5

Číslo:

Plocha:

3-1260-1-1

0

Oblúbenosť 0 z 5

Ipeľ č. 6

Číslo:

Plocha:

3-1270-1-1

0

Oblúbenosť 5 z 5

VN Mýtna

Číslo:

Plocha:

3-5440-1-1

6

Oblúbenosť 0 z 5

Štrkovisko Veľká nad Ipľom

Číslo:

Plocha:

3-4260-1-1

14

Oblúbenosť 3 z 5

Štrkoviská Trebeľovce - Lazy

Číslo:

Plocha:

3-4050-1-1

3

Oblúbenosť 0 z 5

VN Tomášovce

Číslo:

Plocha:

3-5860-1-2

6

Oblúbenosť 0 z 5

Ľuborečský potok

Číslo:

Plocha:

3-2070-4-1

0

Oblúbenosť 0 z 5

VN Uhorské

Číslo:

Plocha:

3-5920-1-1

3

Oblúbenosť 0 z 5

Banský potok (lučenec)

Číslo:

Plocha:

3-0020-4-1

0

Oblúbenosť 0 z 5

Štrkovisko Rapovce

Číslo:

Plocha:

3-4200-1-1

3

Oblúbenosť 2 z 5

VN Veľké Dravce

Číslo:

Plocha:

3-5950-1-1

29

Oblúbenosť 2 z 5

Tuhársky potok

Číslo:

Plocha:

3-4420-4-1

0

Oblúbenosť 0 z 5

VN Ľadovo

Číslo:

Plocha:

3-5290-1-1

24

Oblúbenosť 2 z 5