Hnusné

Organizácia: MO SRZ Podbrezová

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0940-4-2

Potok Hnusné od ústia do Hrona po VN Tajch, od ústia do VN Tajch po VN Hnusno 1, od ústia do VN Hnusno 1 po VN Richtárovo, od ústia do VN Richtárovo po pramene s ľavostranným prítokom Suchý potok. Hnusné - 3-0940-4-2

Hodrušský potok

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0960-4-2

Hodrušský potok od ústia do rieky Hron v meste Žarnovica po pramene vrátane prítokov, mimo Hodrušského jazera. Hodrušský potok - 3-0960-4-2

Hradský potok

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1020-4-2

Hradský potok od ústia do Váhu pod zrúcaninou Starého hradu až po pramene. Hradský potok - 3-1020-4-2

Hron č. 8 a 9 - chovné potoky

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1100-4-2

Pravostranné prítoky Hrona - Badínsky p; Vlkanovský p; Rakytovský p; Kremnička I. + II., Udurná, Istebník a ľavostranné prítoky - Platina, Hronsecký p; Peťovský p; Môlčanský p; Malé Plavno, Plavno, Driekyňa od ústia po pramene....

Struháreň

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3910-4-2

Potok Struháreň od splavu Bukovina v obci Terchová- Struháreň po pramene. Struháreň - 3-3910-4-2

Lieskovský potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1940-4-2

Lieskovský potok od ústia do Dubnického potoka po pramene. Lieskovský potok - 3-1940-4-2

Likavka

Organizácia: MsO SRZ Ružomberok

Okres: Ružomberok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1960-4-2

Potok Likavka od ústia do rieky Váh v Ružomberku po pramene, vrátane prítoku Biely Breh. Likavka - 3-1960-4-2

Lipovec

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1970-4-2

Potok Lipovec od ústia po pramene. Lipovec - 3-1970-4-2

Liščí potok

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1990-4-2

Liščí potok od ústia do Hliníckeho potoka po pramene. Liščí potok - 3-1990-4-2

Lomnica (NO)

Organizácia: MO SRZ Námestovo

Okres: Námestovo

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2040-4-2

Lomnica od ústia do Bielej Oravy po pramene. Lomnica (NO) - 3-2040-4-2