Zlatná

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4220-4-2

Potok Zlatná od ústia po pramene, mimo VN Zlatná. Zlatná - 4-4220-4-2

Zlatnícky potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4230-4-2

Zlatnícky potok od ústia po pramene. Zlatnícky potok - 4-4230-4-2

Žakarovský potok

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4240-4-2

Žakarovský potok od ústia v meste Gelnica po pramene. Žakarovský potok - 4-4240-4-2