Lúčkovský potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2080-4-2

Lúčkovský potok od ústia do kanála pri obci Ladce po pramene. Lúčkovský potok - 3-2080-4-2

Mošovský potok

Organizácia: MO SRZ Turčianske Teplice

Okres: Turčianske Teplice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2310-4-2

Mošovský potok od ústia do potoka Dolinka (Závodie) po pramene a prítok Čierna voda od ústia po pramene. Mošovský potok - 3-2310-4-2

Mošteník

Organizácia: MsO SRZ Považská Bystrica

Okres: Považská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2330-4-2

Potok Mošteník od ústia do rieky Váh nad cestným mostom do obce Orlové po pramene. Mošteník - 3-2330-4-2

Nitrica č. 4 - chovné potoky

Organizácia: MsO SRZ Prievidza

Okres: Prievidza

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2500-4-2

Potoky Nevidzianka, Jasenina, Škrípovka, Čavojský, Slávikovský, Zliechovský od ústia do rieky Nitrica po pramene.

VN Nová Bystrica - prítoky

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ Piešťany

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-5500-4-2

Čiastkové povodie potokov Harvelka, Riečnica a Stanov potok od ústia do VN Nová Bystrica po pramene. VN Nová Bystrica - prítoky - 3-5500-4-2

VN Očová

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-5520-4-2

Vodná plocha dvoch nádrží na náhone z toku Hučava v obci Očová. VN Očová - 3-5520-4-2

VN Prestavlky

Organizácia: MO SRZ Žiar nad Hronom

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5620-1-2

Vodná plocha nádrže v obci Prestavlky (pri družstve Prestavlky). VN Prestavlky - 3-5620-1-2

VN Radnovce

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5640-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Radnovce. VN Radnovce - 3-5640-1-2

VN Rozgrund - prítoky

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ B. Bystrica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-5690-4-2

Čiastkové povodie potoka Vyhniansky od ústia do VN Rozgrund po pramene. VN Rozgrund - prítoky - 3-5690-4-2

VN Tajch (podbrezová)

Organizácia: MO SRZ Podbrezová

Okres: Brezno

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5820-1-2

Vodná plocha nádrže na potoku Hnusné pri obci Horná Lehota. VN Tajch (podbrezová) - 3-5820-1-2