Bystré

Organizácia: MO SRZ Podbrezová

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0320-4-2

Potok Bystré od ústia do Hrona v obci Nemecká časť Dubová po pramene. Bystré - 3-0320-4-2

Bystrianka č. 1 (Štiavnička)

Organizácia: MO SRZ Podbrezová

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0330-4-1

Potok Bystrianka (Štiavnička) od ústia do rieky Hron pri obci Podbrezová po ústie potoka Štiavnica a potok Štiavnica od ústia po pramene. Bystrianka č. 1 (Štiavnička) - 3-0330-4-1

Bystrianka č. 2 (Trangoška)

Organizácia: LESY OZ Čierny Balog

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0340-4-1

Bystrianka (Trangoška) od ústia potoka Štiavnička pri obci Bystrá po pramene. Bystrianka č. 2 (Trangoška) - 3-0340-4-1

Bystrica (ban. bystrica)

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 7 ha

Číslo: 3-0350-4-1

Potok Bystrica od ústia do rieky Hron po pramene, vrátane pravostranného prítoku Harmanec od ústia po pramene. Bystrica (ban. bystrica) - 3-0350-4-1

Bystrica (ban. bystrica) - prítoky

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0360-4-2

Pravostranné prítoky Bystrice - potoky Cenovo s Racvalovským; Košiarsky; Laskomer a ľavostranné prítoky Bystrice - potoky Banský; Sásovský od ústia po pramene. Bystrica (ban. bystrica) - prítoky - 3-0360-4-2

Vepriansky potok

Organizácia: LESY OZ Hnúšťa

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4860-4-1

Vepriansky potok od ústia pri obci Čierny potok po pramene. Vepriansky potok - 3-4860-4-1

Veselianka

Organizácia: MO SRZ Námestovo

Okres: Námestovo

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4870-4-1

Veselianka od vtoku do Bielej Oravy po pramene, vrátane prítokov. Veselianka - 3-4870-4-1

VN Čutkovo

Organizácia: MsO SRZ Ružomberok

Okres: Ružomberok

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-4990-4-1

Vodná plocha nádrže v Čutkovskej doline pri obci Černová. VN Čutkovo - 3-4990-4-1

Bystrica č. 1

Organizácia: MO SRZ Čadca

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0380-5-1

Čiastkové povodie riečky Bystrice od ústia do rieky Kysuca v meste Krásno nad Kysucou po most pri kameňolome v obci Klubina. Bystrica č. 1 - 3-0380-5-1

Bystrica č. 2

Organizácia: MO SRZ Čadca

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0390-4-1

Čiastkové povodie riečky Bystrice od mosta pri kameňolome v obci Klubina po priehradné teleso vodárenskej nádrže Nová Bystrica. Bystrica č. 2 - 3-0390-4-1