Prusčanský potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3030-4-1

Prusčanský potok od ústia do rieky Váh pri obci Podvažie po pramene. Prusčanský potok - 3-3030-4-1

Pružinka

Organizácia: MO SRZ Púchov

Okres: Púchov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3040-4-1

Potok Pružinka od ústia do rieky Váh pri obci Beluša po pramene. Pružinka - 3-3040-4-1

Pružinka - chovné potoky

Organizácia: MO SRZ Púchov

Okres: Púchov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3050-4-2

Potoky Konopný, Visolajský, Slopniansky, Kamenický, Zakopčianka, Podskalský od ústia do potoka Pružinka po pramene. Pružinka - chovné potoky - 3-3050-4-2

Pšurnovický potok

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3070-4-1

Pšurnovický potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene. Pšurnovický potok - 3-3070-4-1

Pucov potok

Organizácia: MO SRZ Dolný Kubín

Okres: Dolný Kubín

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3080-4-1

Pucov potok od ústia do Oravy v obci Medzibrodie n/Oravou po pramene nad obcou Pokryváč vrátane prítokov. Pucov potok - 3-3080-4-1

Rácov

Organizácia: MO SRZ Brezno

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3090-4-1

Potok Rácov od ústia do Hrona po pramene. Rácov - 3-3090-4-1

Račková

Organizácia: Lesy TANAP-u OZ Liptovský Hrádok

Okres: Lipt. Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3091-4-1

Čiastkové povodie potoka Račková od kamennej prehrádzky pri rekreačnom stredisku TESLA po pramene. Račková - 3-3091-4-1

Blaškov potok

Organizácia: MO SRZ Čadca

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0180-4-2

Blaškov potok od ústia do rieky Kysuca v meste Krásno nad Kysucou po pramene. Blaškov potok - 3-0180-4-2

Blatnický potok

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0190-4-1

Blatnický potok od RH Slovryb Príbovce po pramene. Blatnický potok - 3-0190-4-1

Blh č. 2

Organizácia: MsO SRZ Rimavská Sobota

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0210-4-1

Blh od ústia do VN Teplý Vrch po cestný most nad obcou Ratkovská Zdychava v rátane prítokov Striežovský, Dobrá, Krokavka, Lučica. Blh č. 2 - 3-0210-4-1